1910 SixtaNaše škola připravila pro žáky prvních ročníků interaktivní program v rámci specifické primární prevence.

1907 barieryTaké naše škola se zúčastnila sportovně charitativní akce Přes bariéry s policií . Žáci maturitních ročníků si vyzkoušeli fyzické testy, které jsou

1909 Bahnikova7.9. - 9.9. 2019 proběhlo stmelování kolektivu KA1 v Hraběticích v Jizerských horách. Nudu jsme teda nezažili, počasí přálo procházkám po okolí, viděli jsme rozhledny

Kontakty

Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště řemesel Kutná Hora

Čáslavská 202, 284 01 Kutná Hora

Elektronická podatelna: sockhkr-s.cz

Telefon: +420 327 533 411
Fax: +420 327 513 261

Email: infososkh.cz

 

Ruku v ruce s praxí

Našim žákům zajišťujeme teoretickou výuku i odborný výcvik. Velkou výhodou naší školy je spojení maturitních, učebních a nástavbových oborů do jednoho celku. Žák, který si ukousl velké sousto a nestačí na náročné maturitní studium, může bez problémů přejít do oboru s výučním listem. Naopak vyučení, kteří chtějí získat i maturitu, mohou u nás pokračovat v nástavbovém studiu.

©2019 SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora. All Rights Reserved.

Search