Exkurze Úřad práce Kutná Hora.

Dne 28. 11. 2018 navštívila třída 3.S Úřad práce v Kutné Hoře.

Paní úřednice nás nejdříve obeznámila s chodem úřadu, vysvětlila, jaké vzdělání potřebujeme na jakou pozici a popsala veškeré služby.

Později nám podrobně vyprávěla o fungování pěstounské péče, sociálních dávkách a podpoře v hmotné nouzi. Ukázala nám kancelář a osvětlila bezpečnost při práci.

Dále jsme zjistili, že po úspěšném absolvování lze nastoupit jako pracovnice na rok jakožto praxe.

Bylo to velmi zajímavé a poučné.

 

Nela Fenclová, 3.S

 

Kontakty

Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště řemesel Kutná Hora

Čáslavská 202, 284 01 Kutná Hora

Elektronická podatelna: sockhkr-s.cz

Telefon: +420 327 533 411
Fax: +420 327 513 261

Email: infososkh.cz

 

Ruku v ruce s praxí

Našim žákům zajišťujeme teoretickou výuku i odborný výcvik. Velkou výhodou naší školy je spojení maturitních, učebních a nástavbových oborů do jednoho celku. Žák, který si ukousl velké sousto a nestačí na náročné maturitní studium, může bez problémů přejít do oboru s výučním listem. Naopak vyučení, kteří chtějí získat i maturitu, mohou u nás pokračovat v nástavbovém studiu.

©2019 SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora. All Rights Reserved.

Search