Prezentace pracovníků elektrárny

Dne 4.12.2018 si vyslechli studenti 2. a 3. ročníku oboru elektrikář a 3 a 4. ročníku oboru mechanik elektronik prezentaci firmy EC Kutná Hora s.r.o. Studenti byli seznámeni s provozem elektrárny, která zásobuje část Kutné Hory teplem a elektrickou energií. Do tohoto provozu budou chodit studenti končících ročníků na praxi a po úspěšném ukončení studia zde mohou někteří nastoupit do pracovního poměru. Hned po skončení přednášky projevilo zájem o tuto praxi několik studentů. Přednáška je zaujala a považují takovéto praxe za přínosné a velice zajímavé.

Kontakty

Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště řemesel Kutná Hora

Čáslavská 202, 284 01 Kutná Hora

Elektronická podatelna: sockhkr-s.cz

Telefon: +420 327 533 411
Fax: +420 327 513 261

Email: infososkh.cz

 

Ruku v ruce s praxí

Našim žákům zajišťujeme teoretickou výuku i odborný výcvik. Velkou výhodou naší školy je spojení maturitních, učebních a nástavbových oborů do jednoho celku. Žák, který si ukousl velké sousto a nestačí na náročné maturitní studium, může bez problémů přejít do oboru s výučním listem. Naopak vyučení, kteří chtějí získat i maturitu, mohou u nás pokračovat v nástavbovém studiu.

©2019 SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora. All Rights Reserved.

Search