Exkurze v elektrárně 14.12.2018

 

Dne 14.12.2018 navštívili studenti 3. ročníku oboru elektrikář a 3. ročníku oboru mechanik elektronik areál ČKD Kutná Hora, kde si prohlédli elektrárnu, která zásobuje část Kutné Hory teplem a elektrickou energií. Jako palivo slouží v této elektrárně sláma. Prohlédli jsme si celou technologii elektrárny, její skutečné provedení včetně praktických reálných ukázek jejího provozu. V tomto provozu začnou nyní naši studenti vykonávat odbornou praxi. Všem zúčastněným se exkurze velice líbila a první studenti se již na tuto praxi těší.

 

Kontakty

Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště řemesel Kutná Hora

Čáslavská 202, 284 01 Kutná Hora

Elektronická podatelna: sockhkr-s.cz

Telefon: +420 327 533 411
Fax: +420 327 513 261

Email: infososkh.cz

 

Ruku v ruce s praxí

Našim žákům zajišťujeme teoretickou výuku i odborný výcvik. Velkou výhodou naší školy je spojení maturitních, učebních a nástavbových oborů do jednoho celku. Žák, který si ukousl velké sousto a nestačí na náročné maturitní studium, může bez problémů přejít do oboru s výučním listem. Naopak vyučení, kteří chtějí získat i maturitu, mohou u nás pokračovat v nástavbovém studiu.

©2019 SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora. All Rights Reserved.

Search