Christmas markets in Prague

Žáci ze třídy 1. S se dne 17. 12. 2018 zúčastnili exkurze do Prahy. V rámci této exkurze si prohlédli vánoční trhy na Staroměstském i Václavském náměstí, načerpali vánoční atmosféru a rozšířili si poznatky o zajímavých vánočních zvycích a tradicích.

Zároveň žáci v průběhu exkurze poznávali i významné části historického centra našeho hlavního města. Na tuto část obdrželi pracovní list s úkoly v ANJ, kde se propojily znalosti cizího jazyka a tématu Christmas in Prague.

Kontakty

Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště řemesel Kutná Hora

Čáslavská 202, 284 01 Kutná Hora

Elektronická podatelna: sockhkr-s.cz

Telefon: +420 327 533 411
Fax: +420 327 513 261

Email: infososkh.cz

 

Ruku v ruce s praxí

Našim žákům zajišťujeme teoretickou výuku i odborný výcvik. Velkou výhodou naší školy je spojení maturitních, učebních a nástavbových oborů do jednoho celku. Žák, který si ukousl velké sousto a nestačí na náročné maturitní studium, může bez problémů přejít do oboru s výučním listem. Naopak vyučení, kteří chtějí získat i maturitu, mohou u nás pokračovat v nástavbovém studiu.

©2019 SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora. All Rights Reserved.

Search