Výsledky přijímacích zkoušek - maturitní obory

Logo web

Seznam přijatých uchazečů po oborech.

Obor : Veřejnosprávní činnost  68-43-M/01
Datum zveřejnění:   29. dubna 2019  
Přijatí uchazeči  
19101 19103 19104 19105 19106 19107 19108 19109  
19110 19112 19114 19115 19117 19118 19119 19120  
19123 19124 19125 19126 19127 19128 19129 19130  
19131                
                 
Upozornění: Nepotvrdíte-li odevzdáním Zápisového lístku ve lhůtě 10 pracovních dnů   
od data oznámení"Rozhodnutí o přijetí"svůj úmysl studovat v SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora, 
zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky tohoto "Rozhodnutí".    
(zákon č.561/2004 Sb v platném znění, § 60a, odst.6 a 7)      
                 
Obor : Sociální činnost   75-41-M/01
Datum zveřejnění:   29. dubna 2019  
Přijatí uchazeči  
19002 19003 19005 19007 19008 19009 19010 19011  
19012 19013 19014 19015 19016 19017 19018 19019  
19020 19021 19022 19023 19024 19025 19026 19027  
19028                
                 
Upozornění: Nepotvrdíte-li odevzdáním Zápisového lístku ve lhůtě 10 pracovních dnů   
od data oznámení"Rozhodnutí o přijetí"svůj úmysl studovat v SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora, 
zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky tohoto "Rozhodnutí".    
(zákon č.561/2004 Sb v platném znění, § 60a, odst.6 a 7)      
 
Obor : Mechanik elektronik  26-41-L/01
Datum zveřejnění:   29. dubna 2019  
Přijatí uchazeči  
19251 19252 19253 19254 19255 19256 19258 19259  
19260 19261 19263 19264 19265 19266 19267 19268  
19269 19270 19271 19272 19273        
                 
Upozornění: Nepotvrdíte-li odevzdáním Zápisového lístku ve lhůtě 10 pracovních dnů   
od data oznámení"Rozhodnutí o přijetí"svůj úmysl studovat v SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora, 
zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky tohoto "Rozhodnutí".    
(zákon č.561/2004 Sb v platném znění, § 60a, odst.6 a 7)      
                 
Obor : Kosmetické služby  69-41-L/01 
Datum zveřejnění:   29. dubna 2019  
Přijaté uchazečky  
19201 19202 19203 19204 19206 19208 19210 19211  
19212                
                 
Upozornění: Nepotvrdíte-li odevzdáním Zápisového lístku ve lhůtě 10 pracovních dnů   
od data oznámení"Rozhodnutí o přijetí"svůj úmysl studovat v SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora, 
zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky tohoto "Rozhodnutí".    
(zákon č.561/2004 Sb v platném znění, § 60a, odst.6 a 7)      
                 
Obor : Podnikání denní 64-41-L/51
Datum zveřejnění:   29. dubna 2019  
Přijatí uchazeči  
19302 19303 19304 19305 19306 19307 19309 19310  
19312 19318 19319 19320 19323 19324 19326 19327  
19328                

Kontakty

Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště řemesel Kutná Hora

Čáslavská 202, 284 01 Kutná Hora

Elektronická podatelna: sockhkr-s.cz

Telefon: +420 327 533 411
Fax: +420 327 513 261

Email: infososkh.cz

 

Ruku v ruce s praxí

Našim žákům zajišťujeme teoretickou výuku i odborný výcvik. Velkou výhodou naší školy je spojení maturitních, učebních a nástavbových oborů do jednoho celku. Žák, který si ukousl velké sousto a nestačí na náročné maturitní studium, může bez problémů přejít do oboru s výučním listem. Naopak vyučení, kteří chtějí získat i maturitu, mohou u nás pokračovat v nástavbovém studiu.

©2019 SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora. All Rights Reserved.

Search