Partnerství střední školy a stavební firmy na Kutnohorsku bylo zpečetěno. Žáci se mohou těšit na významnou podporu firmy.

V úterý 28. 5. 2019 podepsali ředitel školy Ing. Josef Vavřinec a obchodní ředitel stavební firmy Stavonel, spol. s r.o. Ing. Martin Nepraš Memorandum

o vzájemné spolupráci. Dokument zpečetil jejich dlouhodobé partnerství a přislíbil významnější spolupůsobení na Kutnohorsku v budoucnu.

Žáci se tak mohou těšit na větší podporu jednoho z významných zaměstnavatelů v regionu v podobě brigád, praxí, odborných stáží, přednášek a od roku 2020 využití školicího střediska pro výuku odborného výcviku. Prohlubovat jejich znalosti budou také významní specialisté v oboru z firmy Stavonel, spol. s r.o., kteří budou docházet do škol a prezentovat nové trendy v oblasti stavebnictví. Nově zpečetěné partnerství může mít významný dopad na vzdělání mladých lidí, kteří potřebují ke svému rozvoji především praxi.

SOŠ a SOU řemesel vítá tuto spolupráci s významným zaměstnavatelem v regionu hned z několika důvodů. Škola tímto získává důležitého sociálního partnera pro připomínkování školních vzdělávacích programů (ŠVP) vyučovaných oborů. Žáci se díky němu dostanou do reálné praxe, tolik potřebné při výchově dobrých řemeslníků.

Kontakty

Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště řemesel Kutná Hora

Čáslavská 202, 284 01 Kutná Hora

Elektronická podatelna: sockhkr-s.cz

Telefon: +420 327 533 411
Fax: +420 327 513 261

Email: infososkh.cz

 

Ruku v ruce s praxí

Našim žákům zajišťujeme teoretickou výuku i odborný výcvik. Velkou výhodou naší školy je spojení maturitních, učebních a nástavbových oborů do jednoho celku. Žák, který si ukousl velké sousto a nestačí na náročné maturitní studium, může bez problémů přejít do oboru s výučním listem. Naopak vyučení, kteří chtějí získat i maturitu, mohou u nás pokračovat v nástavbovém studiu.

©2019 SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora. All Rights Reserved.

Search