Dvoudenní splouvání Sázavy

Ve dnech 20. – 21. 6. 2019 se žáci domova mládeže vypravili na dvoudenní vodácký výlet na Sázavu. Úsek z Ledče do Kácova jsme rozdělili na dvě etapy, z níž první měřila 30 km a končila na soutoku Sázavy a Želivky. Mírnou komplikací bylo zlomené pádlo, ale jako správní vodáci jsme si poradili a pádlovali nalezeným prknem. Večer jsme poseděli u ohně, ale bouřka nás před půlnocí zahnala do stanů. Druhý den jsme dopluli do Kácova, kde naše vodácké putování skončilo. Domů jsme odjížděli osmahnutí od sluníčka, unavení, ale spokojení z hezky prožitých dnů na řece. 

 

Kontakty

Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště řemesel Kutná Hora

Čáslavská 202, 284 01 Kutná Hora

Elektronická podatelna: sockhkr-s.cz

Telefon: +420 327 533 411
Fax: +420 327 513 261

Email: infososkh.cz

 

Ruku v ruce s praxí

Našim žákům zajišťujeme teoretickou výuku i odborný výcvik. Velkou výhodou naší školy je spojení maturitních, učebních a nástavbových oborů do jednoho celku. Žák, který si ukousl velké sousto a nestačí na náročné maturitní studium, může bez problémů přejít do oboru s výučním listem. Naopak vyučení, kteří chtějí získat i maturitu, mohou u nás pokračovat v nástavbovém studiu.

©2019 SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora. All Rights Reserved.

Search