Návštěva výstaviště v Lysé nad Labem

2020 0220 LysáDne 20. 2. 2020 se naši žáci oboru truhlář zúčastnili 17. mezinárodní výstavy strojů, nástrojů, zařízení a materiálů

pro dřevozpracující průmysl pod názvem LIGNA BOHEMIA. Se zájmem jsme si prošli celým výstavištěm a zajímali se především o novinky v našem oboru. Od nejzajímavějších vystavovatelů si naši budoucí truhláři odvezli propagační a reklamní materiály. V Lysé nad Labem se nám líbilo, a určitě rádi navštívíme další podobné akce.

Kontakty

Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště řemesel Kutná Hora

Čáslavská 202, 284 01 Kutná Hora

Elektronická podatelna: sockhkr-s.cz

Telefon: +420 327 533 411
Fax: +420 327 513 261

Email: infososkh.cz

 

Ruku v ruce s praxí

Našim žákům zajišťujeme teoretickou výuku i odborný výcvik. Velkou výhodou naší školy je spojení maturitních, učebních a nástavbových oborů do jednoho celku. Žák, který si ukousl velké sousto a nestačí na náročné maturitní studium, může bez problémů přejít do oboru s výučním listem. Naopak vyučení, kteří chtějí získat i maturitu, mohou u nás pokračovat v nástavbovém studiu.

partnervideo

©2020 SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora. All Rights Reserved.

Search