Simulovaný soud - 3.V

Právnická fakulta UK Praha a logoDne 20. února 2020 jsme se zúčastnili simulovaného soudu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.

 

 

 

Celou akcí nás provázela studentka 3. ročníku Pavlína Volkeová. Ráno jsme se spolu sešli u šaten, abychom si vyzvedli taláry. Potom nás provedla krásnou novoklasicistní budovou až do čtvrtého patra, kde je umístěna cvičná soudní síň. Nejdříve nás seznámila s rozdíly mezi trestním a civilním řízením a s pravidly civilního procesu. Pak jsme zahájili samotné soudní řízení, které trvalo zhruba dvě hodiny. Po skončení soudu proběhla reflexe a pak už jsme se mohli ptát na vše, co nás zajímá ohledně přijímacího řízení a dalšího studia. Na rozchod už moc času nezbylo, ale to nevadí, exkurze nás bavila a přinesla mnoho nových informací.
Žáci 3.V

Kontakty

Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště řemesel Kutná Hora

Čáslavská 202, 284 01 Kutná Hora

Elektronická podatelna: sockhkr-s.cz

Telefon: +420 327 533 411
Fax: +420 327 513 261

Email: infososkh.cz

 

Ruku v ruce s praxí

Našim žákům zajišťujeme teoretickou výuku i odborný výcvik. Velkou výhodou naší školy je spojení maturitních, učebních a nástavbových oborů do jednoho celku. Žák, který si ukousl velké sousto a nestačí na náročné maturitní studium, může bez problémů přejít do oboru s výučním listem. Naopak vyučení, kteří chtějí získat i maturitu, mohou u nás pokračovat v nástavbovém studiu.

partnervideo

©2020 SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora. All Rights Reserved.

Search