Dne 15.11.2018 proběhla na naší škole prezentace výrobků firmy Jub a proškolení k jejich správnému používání.
Této předváděcí akce se zúčastnili žáci prvního a druhého ročníku stavebních oborů.
Program byl rozdělen na tři části - malířská Jub jupol, fasáda Jub jubizol a dekorativní úpravy stěn.
Po teoretické části školení probíhaly praktické ukázky, kde si každý žák sám mohl vyzkoušet nanášení i úpravu těchto materiálů.
V závěru byli žáci odměněni firemním pracovním oblečením. Školící technik také přislíbil účast při zavádění nových výrobků na praktický výuce. Škole byly věnovány učební pomůcky, prospekty nových výrobků a cvičný materiál.

Ve čtvrtek 22.11.2018 proběhl na naší škole již tradiční den otevřených dveří, na kterém se žákům ze základních škol našeho regionu, rodičům a dalším zájemcům představili naši žáci a učitelé v oborech, které se u nás vyučují. Cílem bylo přiblížit mnohdy výbornou práci budoucích odborníků a řemeslníků v prostředí, kde se učí praktickým i teoretickým dovednostem.

Bc. Ladislav Exner

Studenti 3. ročníku elektrikář a 3. a 4. ročníku mechanik elektronik se dne 16.11.2018 zúčastnili 1. e-salonu, který se konal v Praze v Letňanech. Mohli si zde prohlédnout současné elektromobily, elektrokola i elektrické motocykly. Bylo ale možné vidět i elektrické dvoumístné letadlo, elektrický vírník, ale například i elektrickou formuli. Nejen moderní design zaujal konstruktéry, ale i retro motocykly budily pozornost. Bohatě byly zastoupeny také elektromobily pro mladé řidiče od 16 let. Bylo možné si prohlédnout elektromobily malé i velké, luxusní i užitkové. Na řezu elektromobilu NISAN LEAF bylo možné si prohlédnout technické řešení a provedení současného elektromobilu.
Velký zájem byl o zkušební jízdy na elektrických motocyklech, které byly zastoupeny kategorií, na které mohou jezdit řidiči od 15 let. Rovněž velký zájem byl o projížďku elektromobilem, a to nejen v hale ale i ve venkovním polygonu.
Všem návštěvníkům se výstava velmi líbila.

Pro mnohé z nás je to svátek, který nepochází ryze z našich krajin a tudíž se neslaví…..
Ano, je to anglosaský lidový svátek, který se slaví 31.října. Název vznikl zkrácením anglického „All Hallows Eve“, tedy „Předvečer všech svatých“.
Děti se oblékají do strašidelných kostýmů a chodí od domu k domu a „koledují“ o sladkosti. Svátek se slaví většinou v anglicky mluvících zemích, převážně v USA, Kanadě, Velké Británii, Irsku, Austrálii, Novém Zélandu….Někde je dokonce známý pod názvem „Noc čarodějnic“-to hlavně v latinskoamerických zemích.
S tímto svátkem jsou spojeny i tradice- vydlabávání dýní, koledování, ohně, kostýmové veselice, věštění, lovení jablek ústy, navštěvování strašidelných atrakcí…
U nás ve škole jsme se také zapojili do oslav a vznikla tato strašidelná atrakce…:-D našich kosmetiček z prvního ročníku.

Stanislava Frenglová

V sobotu v podvečer se naše škola účastnila oslav 17. listopadu v Kutné Hoře. O průběh akce se z velké části postarali studenti kutnohorských středních škol, včetně té naší.
Program začal happeningem u sochy T. G. Masaryka, při němž zazněly písničky od Karla Kryla a Jaroslava Hutky v podání žáků ZUŠ KH pod vedením B. Řepy. 
Hlavní částí oslav byl průvod městem se čtyřmi zastaveními, která se vztahovala k tématům láska, spravedlnost, statečnost a svoboda. 
Slavnost byla ukončena v chrámu sv. Barbory, kde jsme mohli slyšet např. Modlitbu pro Martu v podání pěveckého sboru Gaudeamus pod vedením pana Licka. Na závěr zazněla česká státní hymna.
Celý večer se vydařil a nezbývá než poděkovat všem studentům školy, kteří se na přípravách i samotné akci podíleli.

Ve čtvrtek 15. listopadu se členové Klubu mladých diváků (36 studentů ze vzdělávací budovy Sady) zúčastnilo divadelního představení Sňatky z rozumu v Divadle na Vinohradech.

Kontakty

Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště řemesel Kutná Hora

Čáslavská 202, 284 01 Kutná Hora

Elektronická podatelna: sockhkr-s.cz

Telefon: +420 327 533 411
Fax: +420 327 513 261

Email: infososkh.cz

 

Ruku v ruce s praxí

Našim žákům zajišťujeme teoretickou výuku i odborný výcvik. Velkou výhodou naší školy je spojení maturitních, učebních a nástavbových oborů do jednoho celku. Žák, který si ukousl velké sousto a nestačí na náročné maturitní studium, může bez problémů přejít do oboru s výučním listem. Naopak vyučení, kteří chtějí získat i maturitu, mohou u nás pokračovat v nástavbovém studiu.

©2019 SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora. All Rights Reserved.

Search