Obor vzdělávání: Mechanik elektronik

Název ŠVP: Mechanik elektronik (26-41-L/01)

 

Stručná charakteristika

Jedná se o čtyřletý maturitní obor zakončený maturitní zkouškou. Je určený pro chlapce i děvčata, kteří úspěšně ukončili 9. ročník základní školy. Jeho absolventi najdou uplatnění ve všech oborech, kde je požadováno všeobecné vzdělání  elektro a odborná způsobilost v elektrotechnice podle vyhlášky 50/1978 Sb.

Profil absolventa

 • provádí montáž, opravárenské a údržbářské práce na elektronických zařízeních
 • instaluje zabezpečovací, automatizační a měřící systémy, datové a signálové sítě
 • zapojuje a opravuje elektrotechnické a elektronické obvody, provádí kontroly a elektrotechnická měření na zařízeních
 • kontroluje a konfiguruje elektronické systémy a zařízení
 • programuje a instaluje inteligentní elektroinstalace a zabezpečovací technologie
 • řídí výrobní procesy


Proč doporučujeme

 • možnost přípravy a vykonání zkoušky odborné způsobilosti dle vyhlášky 50/1978 Sb.
 • možnost získání výučního listu formou profesní kvalifikace
 • v průběhu studia možnost provádění odborné praxe u smluvních partnerů školy
 • možnost získání stipendia a nástupu do pracovního poměru po ukončení studia od některých zaměstnavatelů spolupracujících se školou
 • možnost dalšího odborného růstu - lze pokračovat ve studiu na vysoké škole technického směru
 • velký zájem o úspěšné absolventy ze strany zaměstnavatelů v regionu
 • naprostá většina provozů ve všech oborech se dnes neobejde bez elektronických zařízení. To je záruka budoucího uplatnění absolventů v nejrůznějších oborech lidské činnosti
 • jsme jediná škola ve Středočeském kraji, která nabízí výuční list a maturitu v jednom oboru

Kontakty

Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště řemesel Kutná Hora

Čáslavská 202, 284 01 Kutná Hora

Elektronická podatelna: sockhkr-s.cz

Telefon: +420 327 533 411
Fax: +420 327 513 261

Email: infososkh.cz

 

Ruku v ruce s praxí

Našim žákům zajišťujeme teoretickou výuku i odborný výcvik. Velkou výhodou naší školy je spojení maturitních, učebních a nástavbových oborů do jednoho celku. Žák, který si ukousl velké sousto a nestačí na náročné maturitní studium, může bez problémů přejít do oboru s výučním listem. Naopak vyučení, kteří chtějí získat i maturitu, mohou u nás pokračovat v nástavbovém studiu.

©2019 SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora. All Rights Reserved.

Search