Obor vzdělávání: Pokrývač

Název ŠVP: Pokrývač (36 – 69 – H/01)

 

Stručná charakteristika

Jedná se o tříletý obor středního vzdělání s výučním listem. Jeho absolvent je připraven provádět samostatně pokrývačské práce a jednoduché klempířské práce podle výkresové dokumentace. Dokáže zabezpečit potřeby stavebních firem zabývajících se pokrývačskými pracemi na stavbách.

Profil absolventa

  • dokáže posoudit stav a připravenost pracoviště
  • provádí montáž okapnic, pojistné hydroizolace, kontralatí a latí
  • provádí montáž nových střešních krytin i přeložení stávajících střešních krytin a to jak skládaných tak povlakových
  • orientuje se v projektové dokumentaci a krom samotné práce, dokáže podle ní spočítat i materiál

Proč doporučujeme

  • jedná se o Středočeským krajem podporovaný obor, žáci dostávají stipendia
  • v průběhu studia probíhá odborný výcvik na vlastních smluvených stavbách s možností odborného výcviku u smluvních partnerů školy od třetího ročníku, v obou případech je možnost výdělku
  • lze pokračovat v nástavbovém studiu
  • dobře fungující cech klempířů, pokrývačů a tesařů
  • střechy chrání vlastní objekt, zařízení, majetek i lidi, montují se střechy nové, překládají stávající – tedy záruka stálého uplatnění

Kontakty

Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště řemesel Kutná Hora

Čáslavská 202, 284 01 Kutná Hora

Elektronická podatelna: sockhkr-s.cz

Telefon: +420 327 533 411
Fax: +420 327 513 261

Email: infososkh.cz

 

Ruku v ruce s praxí

Našim žákům zajišťujeme teoretickou výuku i odborný výcvik. Velkou výhodou naší školy je spojení maturitních, učebních a nástavbových oborů do jednoho celku. Žák, který si ukousl velké sousto a nestačí na náročné maturitní studium, může bez problémů přejít do oboru s výučním listem. Naopak vyučení, kteří chtějí získat i maturitu, mohou u nás pokračovat v nástavbovém studiu.

©2019 SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora. All Rights Reserved.

Search