Obor vzdělávání: Strojní mechanik

Název ŠVP: Strojní mechanik (23-51-H/01)

 

Stručná charakteristika

Jedná se o tříletý obor středního vzdělávání s výučním listem. Je určený pro chlapce i děvčata, kteří úspěšně ukončili 9. ročník základní školy. Jeho absolventi se uplatní jako seřizovač, opravář, svářeč, údržba strojů a výrobních linek, může provozovat samostatnou výrobní činnost.

Profil absolventa

 • ručně i strojově zpracovává plechy a profily
 • zhotovuje a sestavuje stroje, zařízení, konstrukce, uvádí je do provozu
 • zajišťuje montáž, demontáž, údržbu a opravy strojů, strojních celků a zařízení
 • ovládá základy strojního obrábění
 • je držitelem svářečského průkazu platných v zemích EU (ZK 135 W01)

Proč doporučujeme

 • jedná se o Středočeským krajem podporovaný obor, žáci dostávají stipendia
 • získají svářečské oprávnění zdarma
 • v průběhu studia možnost provádění odborné praxe u smluvních partnerů školy a tím i výdělku
 • možnost získání stipendia a nástup do pracovního poměru po ukončení studia u některých zaměstnavatelů spolupracujících se školou
 • možnost dalšího odborného růstu, lze pokračovat v nástavbovém studiu a složit maturitní zkoušku
 • velký zájem o úspěšné absolventy ze strany zaměstnavatelů v regionu

Kontakty

Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště řemesel Kutná Hora

Čáslavská 202, 284 01 Kutná Hora

Elektronická podatelna: sockhkr-s.cz

Telefon: +420 327 533 411
Fax: +420 327 513 261

Email: infososkh.cz

 

Ruku v ruce s praxí

Našim žákům zajišťujeme teoretickou výuku i odborný výcvik. Velkou výhodou naší školy je spojení maturitních, učebních a nástavbových oborů do jednoho celku. Žák, který si ukousl velké sousto a nestačí na náročné maturitní studium, může bez problémů přejít do oboru s výučním listem. Naopak vyučení, kteří chtějí získat i maturitu, mohou u nás pokračovat v nástavbovém studiu.

©2019 SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora. All Rights Reserved.

Search