Od 9. do 22. června pobývala skupina 20 žáků z SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora v rámci programu Erasmus+ v irském Tralee. Jeden strojní mechanik, tři mechanici-elektronici, čtyři kuchaři-číšníci, pět kadeřnic a sedm žákyň oboru veřejná správa si vyzkoušeli skutečný život v jiné zemi tak trochu nanečisto. Projekt "Handcraft Abroad" (řemeslo v zahraničí) jim poskytl možnost stážovat a vyzkoušet si prakticky něco ze svého oboru v jiném prostředí,  potýkat se s výzvami přicházejícími s odlišným jazykem (a že přízvuk v hrabství Kerry není k porozumění z těch nejsnazších!) i s poněkud odlišnou kulturou práce. Studenti měli úžasnou příležitost doslova nahlédnout do kuchyně irských domácností, v nichž byli celé dva týdny ubytováni.

Vzhledem k velmi pozitivním zpětným reakcím od mentorů z jednotlivých firem, kteří dohlíželi na plnění pracovních povinností, a rovněž od některých hostitelských rodin můžeme s klidným svědomím říci, že se jednalo o výjezd zdařilý. Erasmus+ splnil svůj záměr, ba možná docílil něčeho víc. Mohli jsme to vycítit i z vyjádření typu: "Pane učiteli, můžu tady zůstat?"

Německo jaro 2018
Ve dnech 8. – 21. dubna 2018 se v rámci projektu Erasmus + uskutečnila odborná praxe dvou učňů  z oboru Kuchař/Číšník a šesti studentek oboru Sociální činnost ve Spolkové republice Německo. Jednotlivá zařízení pro praxe pro nás zajistil pan Mag. Christian Schartz, který oslovil osvědčené partnery BBS Bernkastel-Kues, naší partnerské školy. Martin Starý (KČSM 3) a Štěpán Melcer (KČ3) pracovali po oba týdny ve stylovém hotelu Moselschlösschen ve městě Traben – Trarbach. O spokojenosti s jejich prací svědčí nabídka na práci v tomto hotelu, kterou oba naši učni osobně dostali od šéfa restaurace, pana Marcela Eilhauera. Děvčata z oboru Sociální činnost pracovala na třech různých pracovištích ve městech Bernkastel–Kues a Traben-Trarbach. Jednalo o domov péče v klášteru Cusanusstift v BK (Patricie Ježíková, Bára Volejníková – 3S), stejné zařízení v Ida-Becker-Haus v TT (Michaela Koděrová, Sára Vraná – 3S) a dále pak mobilní pečovatelskou službu Kreuznacher Diakonie v TT (Kristýna Růžičková, Kateřina Hokynářová – 3S). Praktikantky si při práci s klienty vyzkoušely celou řadu činností, které dosud znaly spíše jen z teoretické roviny a zároveň i poznaly, že péče o potřebné je práce sice náročná, ale na druhé straně i velice zajímavá a naplňující. Kromě pracovní části měl pobyt v Německu i rozměr poznávací. Uskutečnila se např. komentovaná prohlídka města Bernkastel-Kues, které předcházelo přijetí u místostarosty města. Ten nejprve představil region Mittelmosel, ve kterém město leží, dále nás seznámil s principy fungování obcí jako je BK a nakonec ještě zmínil, jak město aktivně zapojuje mládež do života města. Ředitel školy, pan dr. Willi Günther, se při jednání o budoucnosti spolupráce našich škol vyslovil pro její pokračování a nastínil své konkrétní představy. Nadále má zájem o praxe u nás, dále pak zmínil  shadowing a rovněž tak by rád uskutečnil několikadenní poznávací cestu studentů školy do Kutné Hory. 

Irsko jaro 2018
Se spoustou nových zážitků a zkušenosti se vrátila z Irska skupinka 16 studentů Střední odborné školy a učiliště řemesel v Kutné Hoře.  Od 8.4. – 21.4. 2018 se mechanici  elektronici, strojní mechanici a děvčata oborů kosmetické služby, veřejná správa a sociální činnost v rámci evropského programu Erasmus + zúčastnili zahraničních pracovních stáží.
Odjeli na zkušenou a vyplatilo se, Irsko je přijalo s otevřenou náruči. Přímořské městečko Youghal se stalo na dva týdny jejich novým domovem. Studenti byli ubytováni v irských rodinách a domovská organizace Your International Training se postarala o jejich umístění do místních firem.
Volný čas byl věnován poznávacím zájezdům po zeleném Irsku. Hlavně návštěva útesů kolem Ardmore a města Cork byla nezapomenutelná. Studenti si během svého pobytu zlepšili znalosti v anglickém jazyce, které jistě využijí v dalším studiu a získali potřebné sebevědomí pro práci daleko od domova.

Irsko podzim 2017
V rámci programu Erasmus+ se začátkem listopadu 2017 celkem 16 studentů SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora zúčastnilo pracovní stáže v Irsku v doprovodu angličtinářky Mgr. Anny Schusterové. Zúčastnění byli 4 mechanici-elektronici, 4 kosmetičky a 2 zámečníci ze školy na Čáslavské, pak 3 studentky ze sociální činnosti a 3 z veřejnosprávní činnosti ze Seifertových sadů. Všichni žáci měli možnost si prakticky vyzkoušet svou specializaci v irských firmách v Mallow, nebo poblíž Mallow v distriktu Cork (jihozápadní Irsko). Naším partnerem v Irsku byla nezisková organizace Your International Training. Získané evropské prostředky pokryly veškeré náklady na dopravu, stravování, ubytování a pojištění.
Ubytování a strava byly poskytnuty v rodinách v Mallow, bydlelo se po dvojicích. Studenti měli jedinečnou možnost se blíže seznámit s irskou kuchyní a místním rodinným a společenským životem, jako třeba slavení Halloweenu.
Na praxích kosmetičky, elektromechanici a zámečníci pracovali sami, veřejnosprávní činnost ve dvojici a sama, studentky sociální činnosti dohromady. Studenti pracovali vždy od pondělí do pátku v různých časových intervalech, dohromady odpracoval každý 60 hodin.
O víkendech byl volný čas na to poznávat okolí a krásu irské krajiny. Výlety byly organizovány na Cliffs  of Moher, na krásné výhledy z mořských pobřeží, do měst Cork, Kinsley a Cobh.
Celkově byla praxe přínosem, studenti zažili mnoho nového, mnohému novému se přiučili a měli možnost zažít anglicky mluvící prostředí a tím si vylepšit své jazykové dovednosti. Věříme, že zkušenosti získané na tomto pobytu, naši stážisté plně využijí při dalším studiu a ve svém budoucím zaměstnání.

Portugalsko jaro 2017
Celkem čtyřicet studentů se se svým pedagogickým dozorem se zúčastnilo dvoutýdenní odborné stáže v severním Portugalsku. První dvacetičlenná skupina oborů Mechanik elektronik a Kosmetické služby odcestovala začátkem listopadu, na obory Sociální činnost a Kuchař číšník cesta čekala v březnu roku 2017. Praxe probíhaly u firem v městečku Barcelos, ležícím asi dvacet kilometrů od Atlantiku v provincii Minho. Město je mimochodem známé legendou o kohoutovi, který se stal národním symbolem Portugalska. Dívky oboru Kosmetické služby nastoupily na praxi v tamních kosmetických salónech, mechanici elektronici v elektrofirmách. Během dvou pracovních týdnů se studentky oboru Sociální činnost seznámily s charakterem práce v portugalských pečovatelských domovech, vyzkoušely si práci v domovech pečujících o malé děti ve věku 4 měsíce až cca 5 let, školní děti (družinové poškolní činnosti) a seniory. Kuchaři si vyzkoušeli přípravu jídel a nápojů v tamních restauračních zařízeních a uplatnili své dovednosti při práci v kuchyních portugalských gastronomických zařízení, když pomáhali v pizzerii, restauracích, jídelně a kavárně.
Během pobytu se naší studenti seznámili i s historií a památkami země, jejími obyvateli a ochutnali rovněž speciality portugalské kuchyně. Zahraničním partnerem byla nezisková organizace Intercultural Association Mobility Friends, která zajistila vhodná pracoviště, ubytování, stravování i kulturní zážitky žáků

Portugalsko podzim 2016
Ano, tak daleko zamíří studenti Střední odborné školy a učiliště řemesel v Kutné Hoře. V rámci projektu Erasmus + se celkem čtyřicet studentů s pedagogickým dozorem zúčastní dvoutýdenní odborné stáže v severním Portugalsku. První dvacetičlenná skupina odcestuje již začátkem listopadu a druhá na jaře v příštím roce. Jedná se o nejlepší žáky oborů Mechanik elektronik, Kosmetické služby, Sociální činnost a Kuchař číšník.
Odborné praxe budou probíhat ve firmách v městečku Barcelos, ležícím asi 20 kilometrů od Atlantiku v provincii Minho. Město je známé legendou o kohoutovi, který se stal národním symbolem. Během pobytu budou studenti poznávat portugalskou historii, obyvatele, památky a také ochutnají speciality tamní kuchyně. Opravdu se vydají na zkušenou napříč Evropou.
Získané evropské prostředky pokryjí veškeré náklady na dopravu, stravování, ubytování a pojištění.  Věříme, že zkušenosti získané na tomto pobytu naši stážisté plně využijí při dalším studiu a ve svém budoucím zaměstnání. Dnešní evropské země přeci nabízí spoustu pracovních příležitostí mimo jiné i pro šikovné a jazyka znalé absolventy odborných škol.
Naším partnerem v Portugalsku je nezisková organizace Intercultural Association Mobility Friends, která zajišťuje vhodná pracoviště, ubytování, stravování a kulturní rozvoj žáků. Pro studenty to bude znamenat pobyt v cizí zemi, v cizím pracovním prostředí, kde se budou muset poprvé postarat sami o sebe a tím prokázat určitou odvahu a zodpovědnost. Rozhodně to nebude lehké, ale příležitost chytili přímo za pačesy.

Kontakty

Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště řemesel Kutná Hora

Čáslavská 202, 284 01 Kutná Hora

Elektronická podatelna: sockhkr-s.cz

Telefon: +420 327 533 411
Fax: +420 327 513 261

Email: infososkh.cz

 

Ruku v ruce s praxí

Našim žákům zajišťujeme teoretickou výuku i odborný výcvik. Velkou výhodou naší školy je spojení maturitních, učebních a nástavbových oborů do jednoho celku. Žák, který si ukousl velké sousto a nestačí na náročné maturitní studium, může bez problémů přejít do oboru s výučním listem. Naopak vyučení, kteří chtějí získat i maturitu, mohou u nás pokračovat v nástavbovém studiu.

©2019 SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora. All Rights Reserved.

Search