KA1 Podpora čtenářské a matematické gramotnosti

1.1 Matematika pro život

I ve školním roce 2019-20 se pravidelně konají dva bloky kroužku Matematika pro život, v nichž si žáci prohlubují vědomosti a dovednosti z matematiky a seznamují se s jejím využitím v každodenním životě.
Práce s praktickou matematikou pomůže ostatním pedagogům při přípravě žáků na budoucí povolání, a to v rovině teoretické i odborné. Škola pak rozšíří svou vybavenost o některé pomůcky, ať to jsou pracovní listy, sešity, matematické tabulky či 3D modely těles.
 
  
Žáci zpracovávají data a vyhodnocují výsledky na základě informací z internetu.
  
Práci v kroužcích Matematika pro život na dva měsíce přerušila mimořádná opatření, ke kterým došlo v souvislosti s koronavirovou nákazou. Po návratu žáků do škol se mohlo uskutečnit několik posledních setkání, i když za poněkud náročnějších podmínek.
 
 

zavřít tuto stránku