KA1 Podpora čtenářské a matematické gramotnosti

1.2 Jak pracovat s texty

 
I ve školním roce 2019-20 žáci pravidelně navštěvují kroužek Jak pracovat s texty, zaměřený na porozumění textům uměleckým i neuměleckým, na jejich rozbor a vyhledávání informací sloužících jejich správnému pochopení.
Nabyté zkušenosti při práci v kroužku zužitkují jistě i pedagogové ve všech vyučovacích předmětech, škola pak obohatí knihovnu o některé tituly knih a zlepší úroveň svých absolventů.
 
  

Žáci se učí vyhledávat v umělecké literatuře figury a tropy a následně se je pak pokouší sami vytvářet.

  
Žáci nacvičují pořizování výtahu a výpisků z neuměleckého textu. Pracují s texty, které se vztahují k jejich oboru.
 
  
Ani kroužek Jak pracovat s texty se nemohl dva měsíce konat. I zde práci přerušila mimořádná opatření, ke kterým došlo v souvislosti s koronavirovou nákazou. Po návratu žáků do škol se uskutečnilo poslední setkání. Jeho nezbytnou součástí však byly roušky a vzájemný odstup.
 
 

zavřít tuto stránku