KA2 Podpora ICT kompetencí

2.1 Podpora ICT kompetencí pracovníků školy

V závěru školního roku 2018/2019 proběhlo školení a praktický výukový seminář s názvem - Moderní trendy v tisku, podpora technických i netechnických oborů. Školní se zúčastnilo 34 pracovníků školy z oblasti teoretické i praktické výuky. Obsahem bylo seznámení s možnostmi využití  3D tisku ve výuce žáků, současným hardwarem i softwarem. Na školení navazovala práce se studenty SŠ a ZŠ v rámci kroužků.
 
V lednu a únoru 2020 pokračovalo školení na téma WWW stránky a redakční systémy, podpora práce učitele, kde byly pracovníci školy seznámeni s propojením plánovaných změn v redakčním systému v rámci osazení školy novými aktivními prvky sítě a také možností použití tabletů pořízených z projektu IKAP. Obsahem školení byly mimo jiné následující body: přístupnost a obsahová část webových stránek v návaznosti na IKAP, optimalizace pro webové prohlížeče donesených zařízení, struktura a přehlednost webových stránek, responsivní design stránek s ohledem na pořizované tablety z projektu, orientace v redakčním systému na tabletu a mobilu. Součástí školení byl dostatečný prostor pro otázky a také následná podpora pedagogů.
 
V únoru a březnu 2020 proběhlo školení s názvem Tablet a BOYD zařízení ve výuce. Školení bylo zaměřeno na využití IT techniky donesené žáky – mobil a tablet, Specifika jiných platforem, Výukový software, Nové metody vedení výuky s použitím digitálních technologií, Cloud. školitel pedagogům vyložil směřování moderních trendů výuky a možnost použití zařízení donesených žáky – mobil a tablet při výuce. Dalšími body byla specifika jiných platforem, výukový software na PC, tabletu a mobilu. Dotazy se týkaly kritických míst v použití nových technologií a výhledu do budoucnosti IT ve výuce.
 
Výraznou podporou ICT kompetencí byla rozsáhlá dodávka hardware pořízená z prostředků projektu IKAP. V oblasti pořízeného hardware byly nastaveny specifikace tak, aby dodávka splňovala současné požadavky na techniku a také, aby byla doplněna technika stávající, kterou škola již disponuje. Konkrétně se jednalo o 6 počítačových sestav, 31 notebooků 15ti palcových a  3 notebooky 17ti palcové, které budou využity při práci učitele, 12 notebooků a 24 tabletů pro práci žáků. Jedná se o kvalitní techniku včetně aktuálního operačního systému a aktuálních verzí kancelářských programů. Dále byly v projektu dodány 3 data projektory pro podporu výuky technických i netechnických oborů, z toho je 1 data projektor přenosný a také 1 projektor 3D včetně 3D brýlí. Implementaci uvedených zařízení do výuky zajistí 10 dodaných WiFi routerů, umožňujících práci s výše uvedenými sestavami, ale také se zařízeními BOYD. Dojde tak k navýšení kvality počítačové sítě školy.
   

zavřít tuto stránku