KA3 Podpora polytechnického vzdělávání

3.2 Příprava na své budoucí povolání - žáci SŠ učí žáky ZŠ

   
Aktivita „Příprava na své budoucí povolání“ je určena pro žáky základních škol, kteří se rozhodují o svém budoucím povolání. Těmto žákům chceme nabídnout a představit studijní obory, které mohou na naší škole studovat. Účastní se žáci všech spádových škol a své poznatky jim předávají studenti naší školy, kteří (pokud je to možné) z těchto škol pochází a se svými mladšími spolužáky se znají. K ukázkám praktické činnosti jsou využívána jednotlivá odborná pracoviště. Škola se snaží každý obor co nejlépe představit a poukázat na jeho perspektivu, nové potencionální žáky motivovat a vzbudit u nich zájem o studium řemeslných oborů.
   
Kroužek CNC Frézka reálně ukazuje žákům dnešní trend CNC strojů. Žáci mají možnost se seznámit jak s klasickými obráběcími stroji, frézkou, jejich konstrukcí, obsluhou, provozem, tak se současnými CNC obráběcími stroji, CNC frézkou. Mají možnost si vyzkoušet práci na obou typech strojů a vzájemně to porovnat.
   
Kroužek CNC Soustruh ukazuje žákům dnešní trend CNC strojů. Žáci mají možnost se seznámit jak s klasickými obráběcími stroji, horizontálním soustruhem, jeho konstrukcí, obsluhou, provozem, tak se současnými CNC obráběcími stroji, CNC horizontálním soustruhem. Mají možnost si vyzkoušet práci na obou typech strojů a vzájemně je porovnat.
   

zavřít tuto stránku