KA3 Podpora polytechnického vzdělávání

3.3 Řemeslo má zlaté dno - cílené vzdělávací hodiny žáků MŠ v učebnách SŠ

Aktivita „Řemeslo má zlaté dno“ je určena pro žáky mateřských škol, kde se žáci populární a zajímavou formou seznamují s polytechnickým vzděláváním s využitím moderních technických pomůcek. Cílem je vzbudit zájem o řemeslné obory již u žáků mateřské školy a ukázat jim perspektivu a možnost využití řemesel i v budoucnosti. Ukázky probíhají v odborných dílnách střední školy, kde poznají prostředí a vybavení pracovišť. Na ukázkách se podílejí studenti střední školy jako lektoři.
  
V rámci kroužků Řemeslo má zlaté dno se seznamují i ti nejmenší se základy různých řemeslných oborů, které se na SOŠ a SOU řemesel vyučují. Při zkoušení jednotlivých činností z předváděných oborů někteří ukazují obdivuhodnou šikovnost a zručnost. Kdyby si dané řemeslo vybrali jako své budoucí povolání, určitě by ve svém osobním životě název kroužků plně naplnili a nejen „dno by bylo zlaté“.
 
 

zavřít tuto stránku