KA3 Podpora polytechnického vzdělávání

3.4 Badatelské pobyty

Aktivita „Badatelské pobyty“ je zaměřena na posílení přírodovědného vzdělávání žáků základních škol v prostředí mimo školu. Badatelských pobytů se účastní žáci spádových základních škol a probíhají na školní chatě v Jizerských horách. Zde žáci sami prakticky měří různé fyzikální veličiny. Součástí pobytů je i návštěva IQ landie, kde probíhají různé praktické ukázky a technické pokusy spolu s technickým komentářem. Snahou této aktivity je vzbudit zájem žáků o poznávání technických principů činnosti v různých odvětvích a rozhodnout se pro studium technických a řemeslných oborů, které mají i v budoucnu perspektivu.

Badatelský pobyt I žáků partnerské Základní školy ze Starého Kolína v Hraběticích v Jizerských horách v rámci projektu IKAP.
V rámci projektu IKAP (Implementace Krajského akčního plánu) naše škola uskutečnila první badatelský pobyt žáků partnerské základní školy na školní chatě v Hraběticích v Jizerských horách v termínu 23.5. – 25.5.2019. Badatelského pobytu se zúčastnilo 10 žáků z partnerské základní školy ze Starého Kolína s pedagogickým doprovodem, jeden koordinátor projektu IKAP klíčové aktivity KA3 a kuchař. Průběh badatelského pobytu byl velmi zajímavý a poutavý. Společně jsme navštívili řadu význačných objektů a míst, kde žáci měli možnost poznat řadu nových věcí, v praxi si vyzkoušet platnost fyzikálních zákonů, vyzkoušet si vlastnoručně řadu různých pokusů. Ve výše přiložené fotodokumentaci jsou navštívená místa vyobrazena. Praktické poznávání a rozvíjení technických poznatků žáků, rozvíjení manuální zručnosti přispívá k zájmu žáků o řemeslo. Všechny tyto aktivity je možné realizovat jen díky projektu IKAP, ze kterého jsou badatelské pobyty hrazeny. Doufáme, že se nám podaří oslovit co nejvíce potencionálních studentů a žáků naší školy řemesel, a že tyto aktivity poslouží i jako velice dobrá propagace činnosti naší školy.

Badatelský pobyt II žáků partnerské Základní školy z Nových Dvorů v Hraběticích v Jizerských horách v rámci projektu IKAP.

V rámci projektu IKAP (implementace Krajského akčního plánu) naše škola uskutečnila druhý badatelský pobyt žáků partnerské základní školy na školní chatě v Hraběticích v Jizerských horách v termínu 31.5. – 1.6.2019.
Badatelského pobytu se zúčastnilo 10 žáků z partnerské základní školy z Nových Dvorů s pedagogickým doprovodem, jeden koordinátor projektu IKAP klíčové aktivity KA3, jeden žák SOŠ a SOU řemesel vybraný jako mentor junior a kuchař.
Průběh badatelského pobytu byl velmi zajímavý a poutavý. Společně jsme navštívili řadu význačných objektů a míst, kde žáci měli možnost poznat řadu nových věcí, v praxi si vyzkoušet platnost fyzikálních zákonů, vyzkoušet si vlastnoručně řadu různých pokusů. Ve výše přiložené fotodokumentaci jsou navštívená místa vyobrazena. Praktické poznávání a rozvíjení technických poznatků žáků, rozvíjení manuální zručnosti přispívá k zájmu žáků o řemeslo. Všechny tyto aktivity je možné realizovat jen díky projektu IKAP, ze kterého jsou badatelské pobyty hrazeny. Doufáme, že se nám podaří oslovit co nejvíce potencionálních studentů učiliště řemesel, a že tyto aktivity slouží i jako velice dobrá propagace činnosti naší školy.

Badatelský pobyt III žáků partnerské Základní školy Kamenná stezka Kutná Hora v Hraběticích v Jizerských horách v rámci projektu IKAP.

V rámci projektu IKAP (implementace Krajského akčního plánu) naše škola uskutečnila III badatelský pobyt žáků partnerské základní školy na školní chatě v Hraběticích v Jizerských horách v termínu 20.6. – 22.6.2019. Badatelského pobytu se zúčastnilo 10 žáků z partnerské základní školy s pedagogickým doprovodem, jeden koordinátor projektu IKAP klíčové aktivity KA3, jeden žák SOŠ a SOU řemesel vybraný jako mentor junior a kuchař. Průběh badatelského pobytu byl velmi zajímavý a poutavý. Žáci měly možnost poznat řadu nových věcí, v praxi si vyzkoušet platnost fyzikálních zákonů, vyzkoušet si vlastnoručně řadu různých pokusů. Praktické poznávání a rozvíjení technických poznatků žáků, rozvíjení manuální zručnosti přispívá k zájmu žáků o řemeslo. Všechny tyto aktivity je možné realizovat jen díky projektu IKAP, ze kterého jsou badatelské pobyty hrazeny. Doufáme, že se nám podaří oslovit co nejvíce potencionálních studentů učiliště řemesel, a že tyto aktivity slouží i jako velice dobrá propagace činnosti naší školy.

Badatelský pobyt IV žáků partnerské Základní školy Žižkov z Kutné Hory v Hraběticích v Jizerských horách v rámci projektu IKAP.

V rámci projektu IKAP (implementace Krajského akčního plánu) naše škola uskutečnila IV badatelský pobyt žáků partnerské základní školy na školní chatě v Hraběticích v Jizerských horách v termínu 5.9. – 7.9.2019. Badatelského pobytu se zúčastnilo 10 žáků z partnerské základní školy s pedagogickým doprovodem, jeden koordinátor projektu IKAP klíčové aktivity KA3, jeden žák SOŠ a SOU řemesel vybraný jako mentor junior a kuchař. I průběh tohoto badatelského pobytu byl velmi zajímavý a poutavý. Jeho program byl oproti předchozím badatelským pobytům lehce pozměněn z důvodu uzavřené liberecké IQlandie. Žáci měli možnost poznat řadu nových věcí, v praxi si vyzkoušet platnost fyzikálních zákonů, prověřit své fyzické síly a prohlédnout si Liberec z vrcholu Ještědu, na němž stojí věž oceněná mezinárodní architektonickou cenou. Praktické poznávání a rozvíjení technických poznatků žáků, rozvíjení manuální zručnosti přispívá k zájmu žáků o řemeslo. Všechny tyto aktivity je možné realizovat jen díky projektu IKAP, ze kterého jsou badatelské pobyty hrazeny. Doufáme, že se nám podaří oslovit co nejvíce potencionálních studentů učiliště řemesel, a že tyto aktivity slouží i jako velice dobrá propagace činnosti naší školy.
 
Badatelské pobyty žáků partnerských základních škol a žáků SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora v roce 2020

Všechny níže uvedené Badatelské pobyty se uskutečnily v rámci společných vycházek žáků po blízkém okolí své školy v rámci projektu IKAP. Badatelských pobytů se účastnili jak žáci, kteří již absolvovali letní badatelské pobyty v Jizerských horách, tak i několik žáků nových, kteří byli v rámci své školy vysláni na tento badatelský pobyt v přírodě. Žáci tak mohli porovnávat změny v přírodě, které prozkoumali při letních badatelských pobytech, zejména pak postupující klimatické změny s důrazem na srážkový deficit v daném okolí školy. Badatelské pobyty v přírodě proběhly v dopoledních hodinách, v rámci školní výuky a byly následně vyhodnoceny s vyučujícími ve třídách a posléze i s odbornými garanty KA3 projektu IKAP.
 
1. Badatelský pobyt 8.1.2020 – okolí SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora
Do tohoto badatelského pobytu byli zapojeni žáci SOŠ a SOU řemesel ubytovaní v domově mládeže. Pobyt mladých studentů - badatelů byl vůči ostatním badatelským pobytům poněkud specifický a přizpůsobený věkovým a fyzickým odlišnostem žáků střední školy oproti žákům základních škol. Cílem pobytu bylo poznání zimní přírody v okolí Kutné Hory netradičním způsobem – na běžkách (díky dobrým sněhovým podmínkám). Důraz byl kladen na orientaci v terénu, poznávání důležitých lokalit v okolí Kutné Hory, odhady a měření vzdálenosti dle měřítka mapy, pozorování klimatických změn a živočichů žijících v blízkosti města.
 
2. Badatelský pobyt 22.1.2020 – okolí ZŠ Starý Kolín
Cílem tohoto pobytu bylo poznat zimní přírodu v lužním lese u Starého Kolína. Žáci se zde naučili poznávat klimatické změny v lužním lese a živočichy, kteří zde žijí. Zároveň se seznámili s vodními toky v okolí Starého Kolína a v praxi vyzkoušeli různé fyzikální pokusy související s prouděním vody. Součástí pobytu bylo i prozkoumání jezu se zdymadlem Veletov na blízkém Labi.
 
3. Badatelský pobyt 12.2.2020 – okolí ZŠ Kamenná stezka
Tento Badatelský pobyt se uskutečnil v okolí ZŠ Kamenná stezka s žáky, kteří se již zúčastnili letního pobytu a mohli jsme tak porovnávat změny v přírodě, v blízkém okolí školy. V průběhu tohoto pobytu se žáci učili poznávat přírodniny, důraz byl kladen na praktické poznávání zimní přírody, orientaci v terénu a poznávání klimatických změn. Badatelská vycházka se setkala s nadšením a snahou zvýšit své poznatky o přírodu v blízkém okolí své školy.
 
 
4. Badatelský pobyt 4.3.2020 – okolí ZŠ Žižkov
Tento Badatelský pobyt se uskutečnil v okolí ZŠ Žižkov s žáky, kteří se již zúčastnili letního pobytu a mohli jsme tak porovnávat změny v přírodě v blízkém okolí školy. V průběhu tohoto pobytu se žáci učili poznávat přírodniny, důraz byl kladen na praktické poznávání zimní přírody, orientaci v terénu a poznávání klimatických změn v okolí školy. Badatelská vycházka se dětem líbila a všichni zúčastnění se snažili zvýšit své poznatky o přírodu v okolí školy.
 
 
5. Badatelský pobyt 28.5.2020 – okolí ZŠ Nové Dvory
Tento Badatelský pobyt se uskutečnil v okolí ZŠ Nové Dvory s žáky prvního stupně již v rámci zpřísněných hygienických opatření. V průběhu tohoto pobytu se žáci učili poznávat přírodniny v rámci blízkého okolí své školy. Důraz byl kladen na praktické poznávání jarní přírody, orientaci v terénu a poznávání klimatických změn. Badatelská vycházka se setkala s nadšením a snahou zvýšit své poznatky o změny v přírodě a vlivu člověka na životní prostředí.
 

zavřít tuto stránku