KA4 Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě

4.1 Miniprojekt ELEKTRO - Inteligentní dům

    

 
Studenti byli seznámeni s aktuální problematikou inteligentních domů. Výklad byl zaměřen především na hlediska zabezpečení a ochranu majetku – EZS, EPS, úspory energií např. ovládání vytápění, dále ovládání osvětlen a také zábavy – audio a video technika. Studentům byly také ukázány některé neseriózní nabídky internetových obchodů nabízející komponenty pro inteligentní domy. Nabyté zkušenosti v rámci miniprojektu zužitkují pedagogičtí pracovníci ve vyučovaných předmětech pro obohacení a zpestření výuky a rozšíření informací předávaných žákům.
 
 

zavřít tuto stránku