KA4 Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě

4.3 Miniprojekt SLUŽBY II - "KADEŘNICKÝ SALÓN"

V rámci realizace aktivit KA4 Kadeřnický salon byly zhodnoceny dosavadní zkušenosti s přínosem realizace jednotlivých aktivit mini projektů pro pedagogy v oblasti zefektivnění výchovně vzdělávacího procesu. Velmi pozitivně je vnímána aktivita jako prostředek profesního a odborného rozvoje žáků v kombinaci rozvoje kompetencí k podnikání. Jednotlivé aktivity byly zaměřeny na dámské střihové trendy, pánské střihové trendy, společenské účesy, technika Balayage.
Kadeřnický salon si v rámci projektu dovybavil odborné pracoviště moderními profesními pomůckami, které umožní pedagogům předávat při odborném výcviku i nejnovější trendy.
  
V kadeřnickém salonu se v únoru uskutečnil odborný seminář v rámci Ikapu Miniprojekt na téma :
Dílčí mini projekt Téma : Společenské výčesy na cvičných hlavách.
Cíl semináře : cílem je vést žáky ke kreativitě a podnikání v oboru.
Žáka obohatí o informace a nové postupy díky moderním technologiím.
Žák bude po instruktážní ukázce zapojen do praktické části semináře. Naučí se vyhledat vhodný výčes pro danou příležitost.
 
Březnový miniprojekt v kadeřnickém salónu
Téma dílčího semináře: Dámské trendové střihy vytvářené na modelech.
Cíl semináře : cílem je vést žáky ke kreativitě a podnikání v oboru.
Žáka obohatí o informace a nové postupy díky moderním technologiím.
Naučí se využívat dosažené dovednosti a vybrat správné techniky pro vytvoření dámského trendového střihu.
  
Dubnový miniprojekt
Téma : Pánské trendové střihy prováděné na modelech.
Cíl semináře : cílem je vést žáky ke kreativitě a podnikání v oboru.
Žáka obohatí o informace a nové postupy díky moderním technologiím.
 
V dubnovém miniprojektu proběhl v kadeřnickém salónu seminář na téma : Základní střihy Vidal Sasson.
První část semináře je zaměřena na filosofii střihů Vidal Sasson ( kruh, čtverec, trojúhelník)pomocí dataprojektoru a výkladu lektorů ( správné úhly )
V praktické části žák provádí střih Vidal Sasson dle postupu načrtnutého na skleněné tabuly.
Cíl semináře : cílem je vést žáky ke kreativitě a podnikání v oboru.
Žáka obohatí o informace a nové postupy díky moderním technologiím.
  
V červnu se konal seminář v rámci miniprojektu v kadeřnické provozovně na Téma: Výpočet cenové kalkulace v kadeřnickém provozu
Seminář je zaměřen na procvičení obchodní matematiky při tvorbě cen za kadeřnické služby a na celkový ekonomický chod kadeřnickém provozovny.
Cíl semináře: cílem je vést žáky k zodpovědnosti v podnikání v oboru.
Žáka obohatí o informace a nové postupy díky moderním technologiím
  
V září proběhl seminář na Téma : Módní zesvětlovací techniky předváděné na modelech
Cíl semináře : cílem je vést žáky ke kreativitě a podnikání v oboru.
Žáka obohatí o informace a nové postupy díky moderním technologiím.
Žák bude po instruktážní ukázce zapojen do praktické části semináře.
Naučí se využívat dosažené dovednosti a vybrat správné techniky pro vytvoření zesvětlování vlasů.
 
V říjnu se uskutečnil v kadeřnickém salonu odborný seminář v rámci Ikapu Miniprojekt na téma: Trichologie.
Trichologie je nauka o vlasové pokožce. Cílem semináře bylo naučit studenty správné a přesné diagnóze vlasové pokožky, vyhodnotit její stav a zvolit vhodnou péči. Studenti jsou obohaceni o informace a nové postupy díky moderním technologiím.
 

zavřít tuto stránku