KA4 Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě

4.4 Miniprojekt Pečovatelská péče

V rámci realizace aktivit KA4 Miniprojekt Pečovatelská péče dochází k zatraktivnění výuky žáků 1.-3. ročníku obor Sociální činnost zapojením nových moderních výukových technologií a zařadit moderní pracovní pomůcky do pracovně vzdělávacích aktivit žáků při procesu praktické odborné přípravy.
Žákyně se učí praktickou manipulaci s pacientem na lůžku, poskytnutí základní hygieny a polohování na lůžku.
Praktická činnost v rámci aktivity pomáhá žákyním přiblížit reálněji jejich budoucí povolání. Škola díky Miniprojektu rozšířila vybavenost o modernější a reálnější pomůcky.
  
V novém školním roce 2019/2020 opět probíhá každý měsíc praktická realizace projektu KA4 PEČOVATELSKÁ PÉČE Jednotlivé aktivity jsou zaměřeny na tematiku skupinové aktivizace klientů a ergoterapii. Stručný popis aktivity - praktický nácvik skupinové aktivizace, která se skládá z tematických rozhovorů s klientem, cvičení paměti, procvičování jemné i hrubé motoriky. Cílem jednotlivých aktivit je vytvoření aktivizačních programů pro klienta v rámci odborné praxe čtvrtých ročníků, dále zapojení nových moderních výukových technologií do procesu praktické odborné přípravy, zařazení moderních pracovních pomůcek do pracovně vzdělávacích aktivit žáků, motivovat žáky k lepším výkonům a využít simulace reálného prostředí pečovatelské péče za pomocí speciálně upravené učebny, modelů a pomůcek pro péči o klienty a péči o dítě do 3 let. Praktická činnost v rámci těchto aktivit pomáhá žákyním přiblížit reálněji jejich budoucí povolání.
 
 
 
 

zavřít tuto stránku