KA5 Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů

5.1 Kroužek tvořivosti

Dne 22. 11 2018 začala série dnů tvořivosti v aktivitě KA5
Žáci zainteresovaných základních škol se seznámili na úvodním semináři s technickými řemesly na naší škole, prohlédli si prostory a vybavení a podle svého zájmu byli zapojeni do dovedností v jednotlivých oborech. Bylo velmi pozitivní sledovat jejich zájem a soustředění při základních technologických činnostech.
 
Dne 12. 12. 2018 jsme realizovali den tvořivosti pro žáky základních škol z regionu. Dle svého zájmu byli umístěni na jednotlivá pracoviště technických řemeslných oborů, aby si zde pod vedením lektorů- učitelů odborného výcviku a lektorů juniorů - vybraných zkušených žáků oboru vyzkoušeli základní technologie.
 
Kroužek tvořivosti je primárně zaměřen na spolupráci s 5 základními školami v regionu Kutná Hora. Jsou oslovováni žáci 8. a 9. třít s cílem získat zájem o řemeslné obory. V aktivitě jsou organizovány pro žáky ZŠ dny tvořivosti, kde si osvojují prostředí 6 řemeslných oborů. Žákům jsou tyto dny nápomocny v rozhodování při volbě studia. Je to velký klad pro školu, že žáci díky dnům stráveným na naší škole mají představu, co mohou očekávat od zvoleného oboru.

Žáci ZŠ Jana Palacha KH, ZŠ Kamenná Stezka a TG Masaryka KH absolvovali 24. 4. 2019 Den tvořivosti na naší škole, kde byli rozděleni do skupin a rozmístěni na jednotlivá pracoviště 6 technických oborů. Vyzkoušeli si podle svého zájmu základní činnosti v daném oboru s cílem motivace pro volbu řemesla

 
Dne 28. listopadu proběhl den tvořivosti v celých prostorách SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora. Žáci ze všech v projektu zainteresovaných základních škol se na úvodním semináři seznámili s prostředím naší odborné školy a poté se aktivně zapojili do činností v jednotlivých řemeslných oborech. Zájem něco praktického si vyzkoušet byl veliký a nám se vytvořil prostor pro další spolupráci v následujících měsících.
  
V pátek 6. 12. 2019 proběhl další Den tvořivosti v technických oborech truhlář, strojní mechanik, elektrikář, mechanik elektronik, pokrývač a zedník. Žáci partnerských základních škol z Nových Dvorů a Starého Kolína, které tematika technických oborů zajímá, si v nich vyzkoušeli své dovednosti. Ohlasy byly velmi pozitivní, zejména proto, že na konci drželi v ruce svůj, a dost možná i první, vlastní výrobek.
  
V pátek 14. 2. 2020 proběhl další Den tvořivosti v technických oborech truhlář, strojní mechanik, elektrikář, mechanik elektronik, pokrývač a zedník. Žáci kutnohorských partnerských základních škol T.G.Masaryka a Kamenná stezka tvořili truhlářské a zámečnické výrobky, zapojovali elektronické obvody, pokrývali maketu střechy či zkoušeli zednické práce.
 

zavřít tuto stránku