KA5 Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů

5.3 Exkurze vysoké školy

Exkurze na VŠ do Pardubic
5. 6. 2019 jsme realizovali exkurzi na VŠ - Univerzitu Pardubice - Fakultu elektrotechniky a informatiky. Náplní byl úvodní seminář a návštěva několika kateder s praktickými ukázkami s cílem motivovat studenty pro pokračování ve studiu technických oborů s dosažením vysokoškolského vzdělání.


Obr. zdroj: https://fei.upce.cz/fei/kontaktni-udaje#image-111546

 
Exkurze na VŠ - Fakulta elektrotechnická Praha
Ve středu 16. 10. 2019 jsme v rámci klíčové aktivity KA5 realizovali exkurzi na Fakultu elektrotechnickou v Praze. Náplní programu byl úvodní seminář a návštěva několika kateder s praktickými ukázkami. Součástí exkurze byla také návštěva Národního technického muzea. Cílem byla motivace studentů ke studiu technických oborů s dosažením vysokoškolského vzdělání. Žáci ocenili rozšíření obzoru o možnosti studia technických oborů na vysokých školách a uplatnění v praxi, poznali konkrétní prostřední akademické půdy a měli možnost vidět a ocenit úspěchy v technických oblastech naší země z minulosti.
 
Univerzita Pardubice distančně
V důsledku pandemie proběhla ještě jedna exkurze na Univerzitu Pardubice distanční formou. Studenti maturitního oboru mechanik elektronik se tak na dálku seznámili s univerzitou, shlédli zajímavá univerzitní videa a získané poznatky si ověřili v pracovním listu.
 
 
Exkurze na VŠ v Mladé Boleslavi
Dne 16. 6. 2020 jsme uskutečnili se zájemci z řad žáků reálnou exkurzi na vysokou školu v Mladé Boleslavi v souladu s aktuální vlnou uvolňování mimořádných opatření proti koronaviru. V úvodním semináři byli žáci seznámeni s historií, se studijními programy a s dalšími možnostmi vzdělávání na této moderní vysoké škole. Dále pak následovala exkurze v areálu VŠ s výkladem. Zájem žáků se projevil v kladení dotazů, které směřovaly nejen na různé oblasti studia, ale také na možnosti uplatnění absolventů v praxi.
 

zavřít tuto stránku