KA5 Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů

5.4 Odborníci ve výuce

12. 9 2019 proběhla aktivita Zapojení odborníků z praxe do výuky odborných předmětů - přednáška odborníka z praxe na téma Konstrukční systémy střech, Ing.Jaroslav Vokolek, fi STAPROS Kutná Hora žákům 2. ročníku oboru Pokrývač.
   
 
V pátek 6. 12. 2019 proběhla aktivita Zapojení odborníků z praxe do výuky odborných předmětů. Přednášku pro obor Mechanik elektronik na téma Telekomunikace a technika spojů prezentovala Eva Dorazilová, Foxconn Technology CZ, s.r.o. Kutná Hora.
   
 
Během pandemie ani distanční forma vzdělávání nenarušila přijímání nových informací v oboru od odborníků z praxe. Byla řešena informačním systémem školy. K tomu byly využity různé prezentační formy s obsahem multimediálních prvků. Takto připravené materiály vzbudily zájem o odborné téma a obohatily tak studium řemeslných oborů. U některých to mohla být i motivace stát se takovým odborníkem.
 
I letošní maturitní zkoušky a závěrečné učňovské zkoušky byly obohaceny o přítomnost odborníků z praxe. Tím byla završena jejich spolupráce v projektu IKAP. I v letech příštích počítáme s využitím odborníků z praxe jak ve výuce odborných předmětů, tak i u závěrečných zkoušek.
 
 

zavřít tuto stránku