Obor vzdělávání: Sociální činnost

Název ŠVP: Sociální činnost (75-41-M/01)

 

Stručná charakteristika

Studijní obor připravuje žáky pro činnosti spojené s poskytováním sociálních služeb a pomoci. Absolventi najdou uplatnění jako pracovníci sociální péče v různých ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách, při poskytování sociální pomoci dětem i dospělým, v terénní pečovatelské službě nebo jako referenti sociálních orgánů státní správy a samosprávy. Studium je ukončeno maturitní zkouškou, absolvent dosáhne úplného středního odborného vzdělání.

Profil absolventa

  • Žáci získávají znalosti a dovednosti potřebné pro zajišťování přímé péče a osobní asistence klientům, pro podporu jejich soběstačnosti a sociální aktivizaci. Mají také vědomosti a dovednosti uplatnitelné v managementu sociálních služeb. Dále získávají odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu.

Proč doporučujeme

  • Absolvent získá odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu dle přílohy č. 2 zákona 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Možnost dalšího studia na vyšších odborných a vysokých školách se zaměřením na sociální práci, sociální pedagogiku, speciální pedagogiku, zdravotně sociální práci, sociální a charitativní práci, sociální patologii a prevenci.Kontakty

Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště řemesel Kutná Hora

Čáslavská 202, 284 01 Kutná Hora

Elektronická podatelna: sockhkr-s.cz

Telefon: +420 327 533 411
Fax: +420 327 513 261

Email: infososkh.cz

 

Ruku v ruce s praxí

Našim žákům zajišťujeme teoretickou výuku i odborný výcvik. Velkou výhodou naší školy je spojení maturitních, učebních a nástavbových oborů do jednoho celku. Žák, který si ukousl velké sousto a nestačí na náročné maturitní studium, může bez problémů přejít do oboru s výučním listem. Naopak vyučení, kteří chtějí získat i maturitu, mohou u nás pokračovat v nástavbovém studiu.

©2019 SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora. All Rights Reserved.

Search