Přijímací zkoušky nanečisto

Ve středu 20. 3. 2019 se budou konat přijímací zkoušky nanečisto ve vzdělávací budově Seifertovy sady 20, Kutná Hora.

Testy jsou určeny pro zájemce, kterým bylo potvrzeno přijetí přihlášky, na které v prvním pořadí byl uveden studijní a nástavbový obor naší školy. Jedná se o obory Sociální činnost, Veřejnosprávní činnost, Kosmetické služby, Mechanik elektronik, Podnikání (denní) a Gastronomie. Tyto zkoušky nejsou povinné a zájemci se na ně nemusí přihlašovat.
Na přijímací zkoušku nanečisto s sebou vzít rýsovací a psací potřeby, zejména modře či černě píšící propisovací tužku pro zápis do záznamového archu. Užívání kalkulátoru a tabulek není povoleno.

 

Předmět

Začátek administrace zkoušky v učebně

Úvodní administrace            (min)

Zkouška (min)/předpoklad

Závěrečná administrace (min)

Matematika

8:00

10

70 (8:10 - 9:20)

5

Český jazyk a literatura

10:30

10

60 (10:40 - 11:40)

5

Kontakty

Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště řemesel Kutná Hora

Čáslavská 202, 284 01 Kutná Hora

Elektronická podatelna: sockhkr-s.cz

Telefon: +420 327 533 411
Fax: +420 327 513 261

Email: infososkh.cz

 

Ruku v ruce s praxí

Našim žákům zajišťujeme teoretickou výuku i odborný výcvik. Velkou výhodou naší školy je spojení maturitních, učebních a nástavbových oborů do jednoho celku. Žák, který si ukousl velké sousto a nestačí na náročné maturitní studium, může bez problémů přejít do oboru s výučním listem. Naopak vyučení, kteří chtějí získat i maturitu, mohou u nás pokračovat v nástavbovém studiu.

©2019 SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora. All Rights Reserved.

Search