Program poradenských služeb 2018/2019 SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora

Obsah
Program poradenských služeb
Cíle programu
Vymezení činností týmu ŠPP
Strategie předcházení školní neúspěšnosti
Strategie předcházení šikaně a dalším projevům rizikového chování
Preventivní program (původně Minimální preventivní program)

Program je určen pro žáky, učitele i pro rodiče Střední odborné školy a středního odborného učiliště v Kutné Hoře, Čáslavská 202 a Seifertovy sady 20. Je zpracováván každoročně, aktualizován týmem poradenských pracovníků školy a poté předkládán ke schválení řediteli školy.

Standardní činnosti školního speciálního pedagoga

Ve školním roce 2018-20189 jako speciální pedagog školy pracuje
Mgr. Věra Málková (pozice financována ESF a státním rozpočtem ČR_ Šablony )

Plán práce školního metodika prevence na školní rok 2018/2019
Bc. Ladislav Exner

Plán výchovného poradenství školní rok 2018/1019

Výchovné poradkyně SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora:
Mgr. Irena Kalinová
Mgr. Dana Krulišová

Školní poradenské pracoviště SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora pracuje ve složení: školní metodik prevence (ŠMP) – Bc. Ladislav Exner, výchovný poradce (VP) – Mgr. Irena Kalinová (pracoviště Seifertovy Sady), Mgr. Dana Krulišová (pracoviště Čáslavská), koordinátor inkluze (KI) (Mgr. Věra Málková).
Plán práce pro školní rok 2018/2019

Kontakty

Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště řemesel Kutná Hora

Čáslavská 202, 284 01 Kutná Hora

Elektronická podatelna: sockhkr-s.cz

Telefon: +420 327 533 411
Fax: +420 327 513 261

Email: infososkh.cz

 

Ruku v ruce s praxí

Našim žákům zajišťujeme teoretickou výuku i odborný výcvik. Velkou výhodou naší školy je spojení maturitních, učebních a nástavbových oborů do jednoho celku. Žák, který si ukousl velké sousto a nestačí na náročné maturitní studium, může bez problémů přejít do oboru s výučním listem. Naopak vyučení, kteří chtějí získat i maturitu, mohou u nás pokračovat v nástavbovém studiu.

©2019 SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora. All Rights Reserved.

Search