Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

Přijímací řízení bude organizováno v souladu s ustanovením § 59 a § 60 školského zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a § 3 a 4 vyhlášky č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhlášení 1. kola
Bližší podrobnosti k vyhlášení 1. kola přijímacího řízení na dvouleté a čtyřleté obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou a tříleté obory středního vzdělávání s výučním listem - viz příloha Kritéria přijímacího řízení 2019-20.

Přihláška
Příslušný formulář přihlášky ke vzdělávání na SŠ je ke stažení - viz příloha Přihláška.

Dvouleté (nástavba) a čtyřleté obory středního vzdělání s maturitní zkouškou
1. a 2. termín jednotných testů na čtyřleté obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou je stanoven na 12. 4. 2019 (na škole uvedené jako první) a 15. 4. 2019 (na škole uvedené jako druhá). Náhradní termíny pro jednotlivá kola pak jsou stanoveny na 13. 5. a 14. 5. 2019. Více informací o podobě, obsahu a náročnosti jednotných testů můžete dozvědět na internetových stránkách www.cermat.cz. Termín pro podání přihlášky pro 1. kolo příjímacího řízení je do 1. 3. 2019. Přijímací řízení 1. kola bude uzavřeno 28. 4.2019, termín zveřejnění výsledků je 29. 4. 2019.

Tříleté obory středního vzdělání s výučním listem
Pro tříleté obory středního vzdělávání s výučním listem se přijímací zkoušky nekonají. Termín pro podání přihlášky pro 1. kolo příjímacího řízení je do 1. 3. 2019. Přijímací řízení 1. kola bude uzavřeno 22. 4. 2019, výsledky budou zveřejněny 23. 4. 2019.

 

Kontakty

Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště řemesel Kutná Hora

Čáslavská 202, 284 01 Kutná Hora

Elektronická podatelna: sockhkr-s.cz

Telefon: +420 327 533 411
Fax: +420 327 513 261

Email: infososkh.cz

 

Ruku v ruce s praxí

Našim žákům zajišťujeme teoretickou výuku i odborný výcvik. Velkou výhodou naší školy je spojení maturitních, učebních a nástavbových oborů do jednoho celku. Žák, který si ukousl velké sousto a nestačí na náročné maturitní studium, může bez problémů přejít do oboru s výučním listem. Naopak vyučení, kteří chtějí získat i maturitu, mohou u nás pokračovat v nástavbovém studiu.

©2019 SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora. All Rights Reserved.

Search