Obor vzdělávání: Gastronomie

Název ŠVP: Gastronomie (65-41-L/51)

 

Stručná charakteristika

Dvouletý studijní obor denního nástavbového studia ukončené maturitní zkouškou. Vhodné navazující studium pro absolventy tříletých oborů kuchař, číšník. Uplatnění v pracovních pozicích provozní restaurace, recepční hotelu, průvodce, pracovník cestovní kanceláře nebo agentury.

Profil absolventa

  • podniká v oboru gastronomie, hotelnictví a cestovním ruchu
  • sestavuje výrobní a prodejní program restaurace
  • provádí činnosti spojené s provozem Front Office a Housekeeping
  • využívá moderní informační technologie v hotelnictví a cestovním ruchu

Proč doporučujeme

  • obor je zaměřen na oblast cestovního ruchu a průvodcovských služeb
  • během studia prochází odbornou praxi v restauracích, recepcích, cestovních kancelářích
  • úspěšný absolvent se může ucházet o pomaturitní studium na vysokých školách v oblasti managementu cestovního ruchu

Kontakty

Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště řemesel Kutná Hora

Čáslavská 202, 284 01 Kutná Hora

Elektronická podatelna: sockhkr-s.cz

Telefon: +420 327 533 411
Fax: +420 327 513 261

Email: infososkh.cz

 

Ruku v ruce s praxí

Našim žákům zajišťujeme teoretickou výuku i odborný výcvik. Velkou výhodou naší školy je spojení maturitních, učebních a nástavbových oborů do jednoho celku. Žák, který si ukousl velké sousto a nestačí na náročné maturitní studium, může bez problémů přejít do oboru s výučním listem. Naopak vyučení, kteří chtějí získat i maturitu, mohou u nás pokračovat v nástavbovém studiu.

partnervideo

©2021 SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora. All Rights Reserved.

Search