Školní jídelna

Nabídka stravování
Naše jídelna nabízí obědy nejen pro studenty školy, studenty ubytované na školním internátě, zaměstnance školy, ale i pro veřejnost a to například pro zaměstnance firem, důchodce, ženy na mateřské dovolené a další jiné strávníky ,kteří mohou poobědvat v příjemném prostředí naší jídelny. Stravovaní ve školní jídelně je možné využívat buď jako samoobslužnou část, využít služby našich studentů, kteří zde vykonávají v rámci odborného výcviku, praxi ve formě obsluhy.

Výdej obědů do jídlonosičů
Pondělí - Čtvrtek: 9:15 – 10:00
Pátek: 9:15 – 10:00

Výdej obědů do jídlonosičů (jednotliví strávníci)
Pondělí - Čtvrtek: 11:00 – 13:30
Pátek: 11:00 – 12:30

Výdej obědů pro ostatní strávníky
Pondělí - Čtvrtek: 11:00 – 13:30
Pátek: 11:00 – 12:30

Ceny obědů pro studenty platné od 1. 2. 2019
Snídaně  22 Kč
Svačina  15 Kč
Obědy   32 Kč
Večeře   28 Kč
Minutky  53 Kč
Zákusek  10 Kč
Celodenní stravné pro ubytované studenty na internátě činí 97 Kč

Ceny obědů pro cizí strávníky platné od 1.2.2019
Snídaně  53 Kč
Svačiny  26 Kč
Obědy   66 Kč
Minutka 80 Kč
Večeře  59 Kč
Zákusek 10 Kč

Výběr z jídelního lístku:
Pondělí, Pátek výběr z 2. druhů pokrmů
Úterý, Čtvrtek výběr z 3. druhů pokrmů
Pravidelně každou středu je v nabídce  na jídelním lístku zákusek a  každý čtvrtek je v nabídce minutka.

INFORMACE O STRAVOVANÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ
Školní jídelna vaří 2 až 3 druhy jídel, včetně polévky. V případě dobré finanční situace dopřáváme studentům a ostatním strávníkům, zákusek, ovoce.  Nabídka jídelního lístku je vždy plánována na dobu 14 ti dnů a změna stravy je vyhrazena. Snažíme se dbát na pestrost a rozmanitost pokrmů podáváme v naší školní jídelně.

OBJEDNÁVKA STRAVY
Objednávat stravu lze přes Internet - ZDE, dále na našich terminálech pomocí zakoupených čipů , který najdete v areálu naší školy, v pokladně nebo popřípadě v kanceláři vedoucí školní jídelny. KONTAKTY

POPIS OBJEDNÁVKY STRAVY NA STRAVOVACÍCH  TERMINÁLECH
Strávníci nebo žáci, kteří se rozhodnou využívat služeb naší školní jídelny si zakoupí v místní pokladně čip a zaregistrují se do stravovacího systému.  Následně si mohou objednávat obědy svévolně pouze přiloží čip k objednávkovému boxu a vybírají si dle datumu a danému výběru pokrmů. Pro ukončení objednávky u boxu je nutné opětně čip přiložit, až poté je ukončena objednávka a karta strávníka je uzamčena.

ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY
Strávníci mají možnost odhlašovat stravu přes internet a zárověň i přes stravovací box umístěný v prostorách školy.  Nebo telefonicky, na pokladně  naší školy. KONTAKTY
Časový horizont pro ohlašování obědů  je vždy do 12:30 předešlého dne.

UKONČENÍ STRAVOVÁNÍ
Při ukončení stravování ve školní jídelně je nutné vrátit čip následně bude vrácena záloha a tím se automaticky zablokuje možnost objednávání obědů daného strávníka.

NABÍDKA SPOLUPRÁCE
Nabízíme také spolupráci vaření pro jiné organizace do jídlonosičů nebo gastronádob (platba možná na fakturu).
V případě vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat na telefonním čísle: viz KONTAKTY

ZÁKON O ŠKOLNÍCH JÍDELNÁCH
Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou ministerstva školství č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění (dále jen „107/2005 Sb.,), zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování. Školní jídelna se dále řídí hygienickými předpisy dle § 7 odst. 1. Zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů a smyslem této vyhlášky neboli spotřebního koše je zajistit pestrost jídelníčku pro děti (strávníky). Musí obsahovat, mimo jiné, zeleninu, ovoce, luštěniny, ryby. Kromě obědů jídelna denně připravuje take snídaně a večeře. O prázdninách a víkendech vaříme celodenní stravu pro sportovní kempy a soustředění.

CHOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ  JÍDELNĚ
V prostorách školní jídelny se všichni strávníci řídí vnitřním řádem školní jídelny platný od 1.1.2018. Strávníci se chovají slušně a dodržují správné hygienické návyky.
Od 1. 1. 2018 platí nový Vnitřní řád školní jídelny - viz příloha níže pod Fotogalerií.

V případě Vašeho zájmu se informujte u vedoucí školní jídelny paní Lucie Vlachové, tel. 327 533 431, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Kontakty

Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště řemesel Kutná Hora

Čáslavská 202, 284 01 Kutná Hora

Elektronická podatelna: sockhkr-s.cz

Telefon: +420 327 533 411
Fax: +420 327 513 261

Email: infososkh.cz

 

Ruku v ruce s praxí

Našim žákům zajišťujeme teoretickou výuku i odborný výcvik. Velkou výhodou naší školy je spojení maturitních, učebních a nástavbových oborů do jednoho celku. Žák, který si ukousl velké sousto a nestačí na náročné maturitní studium, může bez problémů přejít do oboru s výučním listem. Naopak vyučení, kteří chtějí získat i maturitu, mohou u nás pokračovat v nástavbovém studiu.

partnervideo

©2024 SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora. All Rights Reserved.

Search