ikap n

Realizace projektu IKAP

SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora se zapojila do krajského projektu uváděného zkratkou IKAP. Škola se v rámci tohoto projektu zaměří na vzdělávání v oblasti oborů mechanik elektronik, elektrikář, pokrývač, strojní mechanik, truhlář a zedník. Do projektu budou zahrnuty žáci mateřských škol, základních škol, žáci SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora a veřejnost.

KA1 Podpora čtenářské a matematické gramotnosti

1.1 Matematika pro život

1.2 Jak pracovat s texty

KA2 Podpora ICT kompetencí

2.1 Podpora ICT kompetencí pracovníků školy

2.2 Podpora ICT kompetencí žáků

KA3 Podpora polytechnického vzdělávání

3.1 Posílení výuky žáků školy v odborných předmětech

3.2 Příprava na své budoucí povolání - žáci SŠ učí žáky ZŠ

3.3 Řemeslo má zlaté dno - cílené vzdělávací hodiny žáků MŠ v učebnách SŠ

3.4 Badatelské pobyty

KA4 Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě

4.1 Miniprojekt ELEKTRO - Inteligentní dům

4.2 Miniprojekt SLUŽBY I - "GASTROPROVOZ"

4.3 Miniprojekt SLUŽBY II - "KADEŘNICKÝ SALÓN"

4.4 Miniprojekt Pečovatelská péče

4.5 Miniprojekt KOVO - Strojní obrábění

KA5 Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů

5.1 Kroužek tvořivosti

5.2 Exkurze zaměstnavatelé

5.3 Exkurze vysoké školy

5.4 Odborníci ve výuce

Kontakty

Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště řemesel Kutná Hora

Čáslavská 202, 284 01 Kutná Hora

Elektronická podatelna: sockhkr-s.cz

Telefon: +420 327 533 411
Fax: +420 327 513 261

Email: infososkh.cz

 

Ruku v ruce s praxí

Našim žákům zajišťujeme teoretickou výuku i odborný výcvik. Velkou výhodou naší školy je spojení maturitních, učebních a nástavbových oborů do jednoho celku. Žák, který si ukousl velké sousto a nestačí na náročné maturitní studium, může bez problémů přejít do oboru s výučním listem. Naopak vyučení, kteří chtějí získat i maturitu, mohou u nás pokračovat v nástavbovém studiu.

partnervideo

©2024 SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora. All Rights Reserved.

Search