Pokyny pro žáky a žákyně učebních oborů

Pro všechny žáky učebních oborů platí pokyny uvedené 16.3.2020 na webových stránkách školy_ viz. Možnosti distančního studia (tzn. dálkového, z domova) na naší škole.

Je třeba dočíst pokyny do konce, kde jsou popsány úkoly pro jednotlivé obory z odborného výcviku.

Úkoly k teoretické výuce budou zadávány přes Bakaláře (Dokumenty_Přehled_Veřejné dokumenty_složky jednotlivých vyučujících), žáci jsou povinni sledovat Bakaláře a svůj email a v termínech odevzdávat vypracované úkoly. Rovněž jsou povinni podle možností komunikovat s vyučujícími elektronickou formou.

Kontakty

Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště řemesel Kutná Hora

Čáslavská 202, 284 01 Kutná Hora

Elektronická podatelna: sockhkr-s.cz

Telefon: +420 327 533 411
Fax: +420 327 513 261

Email: infososkh.cz

 

Ruku v ruce s praxí

Našim žákům zajišťujeme teoretickou výuku i odborný výcvik. Velkou výhodou naší školy je spojení maturitních, učebních a nástavbových oborů do jednoho celku. Žák, který si ukousl velké sousto a nestačí na náročné maturitní studium, může bez problémů přejít do oboru s výučním listem. Naopak vyučení, kteří chtějí získat i maturitu, mohou u nás pokračovat v nástavbovém studiu.

partnervideo

©2024 SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora. All Rights Reserved.

Search