16.3.2020 Informace pro žáky č.2

Další informace k uzavření školy.
Od 16. 3. 2020 bude školní jídelna vařit jen pro zaměstnance a strávníky pečovatelské služby

Jsou zrušené následující akce:
Stáž 4 studentů z partnerské školy BBS Bernkastel-Kues z Německa.
14 - denní pracovní stáž do Slovinska (Maribor) pro nejlepší žáky oborů mechanik elektronik, kadeřník, sociální činnost a kuchař číšník v rámci projektu Erasmus+.
Návštěva 20 žáků učebních oborů ve francouzské škole v Niort v rámci partnerství v projektu Erasmus+.
3. ročník soutěže mladých elektroniků Foxconn CUP.

Podle vývoje situace se budou všem akcím hledat náhradní termín

13. 3. 2020 byla škola přes MŠMT požádána po dobu trvání nouzového stavu o možnost zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb v rámci výuky studijního oboru Sociální činnost.

Dne 16. 3. 2020 proběhnou dílčí pedagogické rady na jednotlivých úsecích, které stanoví pravidla využití nástrojů distančního vzdělávání.

Učitelé vytvoří distanční výuku tak, aby byly naplněny tyto priority:
Příprava žáků 4. ročníků maturitních oborů na maturitní zkoušky.
Příprava žáků 3. ročníků učebních oborů na závěrečnou zkoušku.
U ostatních ročníků plnění cílů školního vzdělávacího plánu školního roku 2019-2020.

Všichni žáci sledujte prosím naše webové stránky a ostatní komunikační kanály a vyčkejte dalších informací.

Kontakty

Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště řemesel Kutná Hora

Čáslavská 202, 284 01 Kutná Hora

Elektronická podatelna: sockhkr-s.cz

Telefon: +420 327 533 411
Fax: +420 327 513 261

Email: infososkh.cz

 

Ruku v ruce s praxí

Našim žákům zajišťujeme teoretickou výuku i odborný výcvik. Velkou výhodou naší školy je spojení maturitních, učebních a nástavbových oborů do jednoho celku. Žák, který si ukousl velké sousto a nestačí na náročné maturitní studium, může bez problémů přejít do oboru s výučním listem. Naopak vyučení, kteří chtějí získat i maturitu, mohou u nás pokračovat v nástavbovém studiu.

partnervideo

©2021 SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora. All Rights Reserved.

Search