Image

Jedná se o tříletý učební obor ukončený závěrečnou zkouškou, výučním listem. Je určený pro chlapce i děvčata, kteří úspěšně ukončili 9. ročník základní školy. Jeho absolventi najdou uplatnění ve všech oborech, kde je požadováno vzdělání elektro a odborná způsobilost v elektrotechnice podle vyhlášky 50/1978 Sb.

Forma studia: denní
Délka studia: 3 roky

Image

Jedná se o tříletý obor středního vzdělávání s výučním listem. Je určený pro chlapce i děvčata, kteří úspěšně ukončili 9. ročník základní školy. Jeho absolventi se uplatní jako pracovníci v odvětví gastronomie zejména v profesích kuchař, číšník, barman, barista, sommelier.

Forma studia: denní
Délka studia: 3 roky

Image

Jedná se o tříletý obor středního vzdělání s výučním listem z oblasti služeb, který je zaměřen na péči o tělo. Absolventi mají vytvořeny základní předpoklady pro uplatnění v živnostenském podnikání.

Forma studia: denní
Délka studia: 3 roky

Image

Jedná se o tříletý učební obor ukončený závěrečnou zkouškou, výučním listem. Je určený pro chlapce i děvčata, kteří úspěšně ukončili 9. ročník základní školy. Jeho absolventi najdou uplatnění ve všech oborech, kde je požadováno vzdělání elektro-slaboproud a odborná způsobilost v elektrotechnice podle vyhlášky 50/1978 Sb.

Forma studia: denní
Délka studia: 3 roky

Image

Studijní obor připravuje žáky pro činnosti ve zdravotnických zařízeních a sociálních zařízeních, zejména v nemocnicích nebo ošetřovatelských centrech, v domácí ošetřovatelské péči, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory a hospicích.

Forma studia: denní
Délka studia: 3 roky

Image

Jedná se o tříletý obor středního vzdělání s výučním listem. Jeho absolvent je připraven provádět samostatně pokrývačské práce a jednoduché klempířské práce podle výkresové dokumentace. Dokáže zabezpečit potřeby stavebních firem zabývajících se pokrývačskými pracemi na stavbách.

Forma studia: denní
Délka studia: 3 roky

Image

Jedná se o tříletý obor středního vzdělávání s výučním listem. Je určený pro chlapce i děvčata, kteří úspěšně ukončili 9. ročník základní školy. Jeho absolventi se uplatní jako seřizovač, opravář, svářeč, údržba strojů a výrobních linek, může provozovat samostatnou výrobní činnost.

Forma studia: denní
Délka studia: 3 roky

Image

Tříletý učební obor ukončený závěrečnou zkouškou a výučním listem, určený pro dívky a chlapce. Absolventi se zaměřují na foukání technického skla příslušnými metodami, naučí se zpracovávat skleněné trubice pomocí hořáku a zvládnou výrobu různých druhů chladičů, používaných v chemickém průmyslu.

Forma studia: denní
Délka studia: 3 roky

Image

Jedná se o tříletý obor středního vzdělání s výučním listem. Jeho absolvent se uplatní ve výrobě nábytku, stavebně truhlářských výrobků a dřevěných konstrukcí. Může pracovat jako zaměstnanec ve firmě nebo provozovat samostatnou výrobní činnost.

Forma studia: denní
Délka studia: 3 roky

Image

Jedná se o tříletý obor středního vzdělání s výučním listem.  Je určen pro zdravé a fyzicky zdatné chlapce. Absolvent oboru se uplatní ve stavebních firmách v povolání zedník, a to v pozici zaměstnance a po získání živnostenského oprávnění i zaměstnavatele.

Forma studia: denní
Délka studia: 3 roky

Kontakty

Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště řemesel Kutná Hora

Čáslavská 202, 284 01 Kutná Hora

Elektronická podatelna: sockhkr-s.cz

Telefon: +420 327 533 411
Fax: +420 327 513 261

Email: infososkh.cz

 

Ruku v ruce s praxí

Našim žákům zajišťujeme teoretickou výuku i odborný výcvik. Velkou výhodou naší školy je spojení maturitních, učebních a nástavbových oborů do jednoho celku. Žák, který si ukousl velké sousto a nestačí na náročné maturitní studium, může bez problémů přejít do oboru s výučním listem. Naopak vyučení, kteří chtějí získat i maturitu, mohou u nás pokračovat v nástavbovém studiu.

partnervideo

©2024 SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora. All Rights Reserved.

Search