Kuchař - číšník

Obor vzdělávání: Kuchař-číšník

Název ŠVP: Kuchař-číšník (65-51-H/01)

 

Stručná charakteristika

Jedná se o tříletý obor středního vzdělávání s výučním listem. Je určený pro chlapce i děvčata, kteří úspěšně ukončili 9. ročník základní školy. Jeho absolventi se uplatní jako pracovníci v odvětví gastronomie zejména v profesích kuchař, číšník, barman, barista, sommelier.

Profil absolventa

 • zvládá základní techniky přípravy pokrmů a práce se surovinami
 • používá při práci znalosti správné hygienické a výrobní praxe a HACCP
 • ovládá zásady techniky obsluhy hostů a servisu pokrmů a nápojů
 • využívá při své praxi znalosti a techniky práce barmana, baristy a sommeliera
 • orientuje se v základech psychologie a komunikace s hostem

Proč doporučujeme

 • moderní vzdělávání s využitím interaktivních podpůrných metod výuky vedené týmem praktických odborníků v gastronomi
 • možnost odborného růstu v profilacích a specializace na určité odvětví gastronomie
 • v průběhu studia možnost provádění odborné praxe u smluvních partnerů školy a tím i výdělku v rámci produktivní práce žáků
 • zajímavé praxe přímo ve školních zařízeních např. školní restaurace kde žáci vykonávají praxi a projdou všemi činnostmi v rámci běžného gastroprovozu
 • možnost zahraničních stáží v partnerských školách na Slovensku a v Německu
 • možnost dalšího odborného růstu, lze pokračovat v nástavbovém studiu a složit maturitní zkoušku v navazujícím studiu zaměřeném na gastronomii
 • velký zájem o úspěšné absolventy ze strany zaměstnavatelů nejen regionu, ale napříč celým odvětvím gastronomie  a to v ČR i mimo ní
 • perspektivní zaměstnání v dynamickém oboru služeb s velkou možností uplatnění na trhu práce

Kontakty

Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště řemesel Kutná Hora

Čáslavská 202, 284 01 Kutná Hora

Elektronická podatelna: sockhkr-s.cz

Telefon: +420 327 533 411
Fax: +420 327 513 261

Email: infososkh.cz

 

Ruku v ruce s praxí

Našim žákům zajišťujeme teoretickou výuku i odborný výcvik. Velkou výhodou naší školy je spojení maturitních, učebních a nástavbových oborů do jednoho celku. Žák, který si ukousl velké sousto a nestačí na náročné maturitní studium, může bez problémů přejít do oboru s výučním listem. Naopak vyučení, kteří chtějí získat i maturitu, mohou u nás pokračovat v nástavbovém studiu.

partnervideo

©2022 SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora. All Rights Reserved.

Search