Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ MATURITNÍCH OBORŮ
PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 
2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Ke stažení zde

Více informací zde

 


Aktuálně 22.4.2020: 

Seznam přijatých uchazečů tříletých oborů zakončených výučním listem na SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora pro školní rok 2020/2021
naleznete v níže uvedené příloze - Přijatí uchazeči 2020.pdf.

 

Průběh přijímacího řízení:

Přijímací řízení bude organizováno v souladu s ustanovením § 59 a § 60 školského zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a § 3 a 4 vyhlášky č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.
Bližší informace a kritéria naleznete v příloze níže. Rovněž jsme pro Vás připravili jako přílohy předvyplněné vzory přihlášky do přijímacího řízení pod názvem oboru, které můžete použít a vyplnit, jsou v editovatelném excelovském souboru.

Ing. Josef Vavřinec
ředitel SOŠ a SOU řemesel
Kutná Hora, Čáslavská 202
příspěvková organizace

Kontakty

Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště řemesel Kutná Hora

Čáslavská 202, 284 01 Kutná Hora

Elektronická podatelna: sockhkr-s.cz

Telefon: +420 327 533 411
Fax: +420 327 513 261

Email: infososkh.cz

 

Ruku v ruce s praxí

Našim žákům zajišťujeme teoretickou výuku i odborný výcvik. Velkou výhodou naší školy je spojení maturitních, učebních a nástavbových oborů do jednoho celku. Žák, který si ukousl velké sousto a nestačí na náročné maturitní studium, může bez problémů přejít do oboru s výučním listem. Naopak vyučení, kteří chtějí získat i maturitu, mohou u nás pokračovat v nástavbovém studiu.

partnervideo

©2024 SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora. All Rights Reserved.

Search