Obor vzdělávání: Zedník

Název ŠVP: Zedník (36-67-H/01)

 

Stručná charakteristika
Jedná se o tříletý obor středního vzdělání s výučním listem.  Je určen pro zdravé a fyzicky zdatné chlapce. Absolvent oboru se uplatní ve stavebních firmách v povolání zedník, a to v pozici zaměstnance a po získání živnostenského oprávnění i zaměstnavatele.

Profil absolventa

Alternativa I.

 • je schopen provádět základní zednické práce na pozemních stavbách, tj. betonování, zdění zdiva z různých druhů materiálů, monolitické a montované vodorovné konstrukce, povrchové úpravy
 • je schopen provádět jednoduché tepelné izolace a hydro-izolace
 • je schopen osazovat výrobky přidružené stavební výroby a práce při přestavbách budov

Alternativa II.

 • orientuje se v jednoduchých cenových záležitostech oboru
 • připravuje a organizuje pracoviště
 • používá materiálové a technické normy
 • orientuje se v technické dokumentaci pozemních staveb
 • provádí základní zednické práce
 • provádí jednoduché sádrokartonové konstrukce
 • provádí zateplování budov
 • plní pracovní úkoly při výkonu speciálních prací na stavbách jako sanace vlhkého zdiva, montážní práce

Proč doporučujeme:

 • jedná se o Středočeským krajem podporovaný obor, žáci dostávají stipendium
 • odborný výcvik probíhá na smluvních stavbách, kde žáci berou za produktivní činnost finanční odměnu
 • nejlepší absolventi mohou v nástavbovém studiu oboru Podnikání (64-41-L/51) získat maturitní vysvědčení
 • jedná se o učební obor s širokou paletou uplatnění, bez něhož není možný rozvoj žádného hospodářství

Kontakty

Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště řemesel Kutná Hora

Čáslavská 202, 284 01 Kutná Hora

Elektronická podatelna: sockhkr-s.cz

Telefon: +420 327 533 411
Fax: +420 327 513 261

Email: infososkh.cz

 

Ruku v ruce s praxí

Našim žákům zajišťujeme teoretickou výuku i odborný výcvik. Velkou výhodou naší školy je spojení maturitních, učebních a nástavbových oborů do jednoho celku. Žák, který si ukousl velké sousto a nestačí na náročné maturitní studium, může bez problémů přejít do oboru s výučním listem. Naopak vyučení, kteří chtějí získat i maturitu, mohou u nás pokračovat v nástavbovém studiu.

partnervideo

©2022 SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora. All Rights Reserved.

Search