Obor vzdělání: Truhlář

Název ŠVP: Truhlář (33 – 56 – H/01)

 

Stručná charakteristika
Jedná se o tříletý obor středního vzdělání s výučním listem. Jeho absolvent se uplatní ve výrobě nábytku, stavebně truhlářských výrobků a dřevěných konstrukcí. Může pracovat jako zaměstnanec ve firmě nebo provozovat samostatnou výrobní činnost.

Profil absolventa

  • má základní vědomosti o dřevě a dalších používaných materiálech
  • rozumí výkresové dokumentaci
  • ovládá stroje a nástroje používané v oboru
  • volí správné technologie a materiály pro zhotovení daného výrobku
  • je schopen vyrábět nábytek a stavebně truhlářské výrobky

Proč doporučujeme

  • výuka probíhá ve špičkově vybavených učebnách a pracovištích naší školy
  • v průběhu studia možnost odborného výcviku u smluvních partnerů školy, a tím i výdělku
  • po vyučení lze pokračovat v maturitním nástavbovém studiu, případně VŠ
  • s výučním listem získávají žáci tzv. EUROPASS – doklad o vzdělání v EU
  • vysoká společenská poptávka po absolventech = záruka budoucího uplatnění

Kontakty

Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště řemesel Kutná Hora

Čáslavská 202, 284 01 Kutná Hora

Elektronická podatelna: sockhkr-s.cz

Telefon: +420 327 533 411
Fax: +420 327 513 261

Email: infososkh.cz

 

Ruku v ruce s praxí

Našim žákům zajišťujeme teoretickou výuku i odborný výcvik. Velkou výhodou naší školy je spojení maturitních, učebních a nástavbových oborů do jednoho celku. Žák, který si ukousl velké sousto a nestačí na náročné maturitní studium, může bez problémů přejít do oboru s výučním listem. Naopak vyučení, kteří chtějí získat i maturitu, mohou u nás pokračovat v nástavbovém studiu.

partnervideo

©2022 SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora. All Rights Reserved.

Search