18.3.2020 Informace pro žáky Sady č.5

Pro maturitní obory SC, VSC a Podnikání (vše vzdělávací budova Sady) se dnem 17.3.2020 zahájilo distanční vzdělávaní.

V sekci EVP najdete jednotlivé předměty z ŠVP které se distančně vyučují . Přístup je z webových stránek školy - ikona EVP.
Žáci mají povinnost sledovat pokyny vyučujících v jednotlivých předmětech.
Sledujte také své školní e-maily.
Řiďte se pokyny třídních učitelů.
Nepřítomnost nebo nemožnost účasti v těchto aktivitách hlaste třídním učitelům jako absenci ve výuce.

Kontakty

Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště řemesel Kutná Hora

Čáslavská 202, 284 01 Kutná Hora

Elektronická podatelna: sockhkr-s.cz

Telefon: +420 327 533 411
Fax: +420 327 513 261

Email: infososkh.cz

 

Ruku v ruce s praxí

Našim žákům zajišťujeme teoretickou výuku i odborný výcvik. Velkou výhodou naší školy je spojení maturitních, učebních a nástavbových oborů do jednoho celku. Žák, který si ukousl velké sousto a nestačí na náročné maturitní studium, může bez problémů přejít do oboru s výučním listem. Naopak vyučení, kteří chtějí získat i maturitu, mohou u nás pokračovat v nástavbovém studiu.

partnervideo

©2021 SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora. All Rights Reserved.

Search