Obor vzdělávání: Podnikání

Název ŠVP: Podnikání (64-41-L/51)

 

Stručná charakteristika

Jedná se o dvouletý nástavbový obor zakončený maturitní zkouškou. Absolvent oboru podnikání se uplatní na trhu práce nejen v oblasti podnikání, ale i v celé ekonomické  sféře jako ekonom, finanční referent, statistik, administrativní pracovník, obchodní zástupce, organizační pracovník, celní deklarant, pracovník marketingu, referent ve státní správě, pojišťovací pracovník, v oblasti podnikání pak jako pracovník v obchodních a počítačových firmách v pozicích zaměstnance i zaměstnavatele.

Profil absolventa

  • aktivně používá jeden cizí jazyk
  • jeho schopnost práce na počítači je velmi dobrá, ovládá zpracování textů, tabulek i ostatních multimédií, práce s internetem je pro něho naprosto běžná a využívá ji jak pro řešení zadaných úloh, tak i pro své další vzdělávání.
  • je schopen se učit, vyhledávat informace, samostatně řešit běžné pracovní i mimopracovní situace, vyhodnocovat výsledky a stanovit si reálně cíle svého dalšího vzdělávání.
  • je připraven zvládat podnikatelské činnosti.

Proč doporučujeme

  • po složení maturitní zkoušky je absolvent rovněž připraven nastoupit do některé z forem terciárního vzdělávání, zejména ke studiu na ekonomických fakultách vysokých škol a ke studiu na vyšších odborných školách zaměřených na ekonomiku, podnikání, informatiku či služby.

Kontakty

Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště řemesel Kutná Hora

Čáslavská 202, 284 01 Kutná Hora

Elektronická podatelna: sockhkr-s.cz

Telefon: +420 327 533 411
Fax: +420 327 513 261

Email: infososkh.cz

 

Ruku v ruce s praxí

Našim žákům zajišťujeme teoretickou výuku i odborný výcvik. Velkou výhodou naší školy je spojení maturitních, učebních a nástavbových oborů do jednoho celku. Žák, který si ukousl velké sousto a nestačí na náročné maturitní studium, může bez problémů přejít do oboru s výučním listem. Naopak vyučení, kteří chtějí získat i maturitu, mohou u nás pokračovat v nástavbovém studiu.

partnervideo

©2022 SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora. All Rights Reserved.

Search