PLÁN PRÁCE ŠPP PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Školní poradenské pracoviště SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora pracuje ve složení (řazeno abecedně):
Mgr. Ladislav Exner - školní metodik prevence (ŠMP),
Mgr. Irena Kalinová - výchovný poradce (VP) - (pracoviště Seifertovy Sady),
Mgr. Dana Krulišová - výchovný poradce (VP) - (pracoviště Čáslavská),
Mgr. Věra Málková - koordinátor inkluze (KI).
Plán práce pro školní rok 2018/2019

Kontakty

Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště řemesel Kutná Hora

Čáslavská 202, 284 01 Kutná Hora

Elektronická podatelna: sockhkr-s.cz

Telefon: +420 327 533 411
Fax: +420 327 513 261

Email: infososkh.cz

 

Ruku v ruce s praxí

Našim žákům zajišťujeme teoretickou výuku i odborný výcvik. Velkou výhodou naší školy je spojení maturitních, učebních a nástavbových oborů do jednoho celku. Žák, který si ukousl velké sousto a nestačí na náročné maturitní studium, může bez problémů přejít do oboru s výučním listem. Naopak vyučení, kteří chtějí získat i maturitu, mohou u nás pokračovat v nástavbovém studiu.

partnervideo

©2022 SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora. All Rights Reserved.

Search