Výuka netradičně.

7Proč nevyužít krásného letního počasí řekli si vyučující na SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora, Seifertovy sady a vyrážejí na výuku se studenty do přírody a okolí školy.

 

 

 

Obzvlášť v dnešní době covidové je to jedna z možností jak se bránit velkému shromažďování osob a blízkému kontaktu v malých prostorech. Dnes pětihodinový blok výuky tělesné výchovy  a základů komunikace s historickými údaji o Kutné Hoře absolvovali studenti 2.ročníku oboru Podnikání. Při závěrečném shrnutí se studenti vyjadřovali velmi pozitivně s požadavkem dalších takovýchto hodin.  

Mgr. Radek Pařez                     

Kontakty

Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště řemesel Kutná Hora

Čáslavská 202, 284 01 Kutná Hora

Elektronická podatelna: sockhkr-s.cz

Telefon: +420 327 533 411
Fax: +420 327 513 261

Email: infososkh.cz

 

Ruku v ruce s praxí

Našim žákům zajišťujeme teoretickou výuku i odborný výcvik. Velkou výhodou naší školy je spojení maturitních, učebních a nástavbových oborů do jednoho celku. Žák, který si ukousl velké sousto a nestačí na náročné maturitní studium, může bez problémů přejít do oboru s výučním listem. Naopak vyučení, kteří chtějí získat i maturitu, mohou u nás pokračovat v nástavbovém studiu.

partnervideo

©2024 SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora. All Rights Reserved.

Search