Irsko jaro 2019

Od 9. do 22. června pobývala skupina 20 žáků z SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora v rámci programu Erasmus+ v irském Tralee. Jeden strojní mechanik, tři mechanici-elektronici, čtyři kuchaři-číšníci, pět kadeřnic a sedm žákyň oboru veřejná správa si vyzkoušeli skutečný život v jiné zemi tak trochu nanečisto. Projekt "Handcraft Abroad" (řemeslo v zahraničí) jim poskytl možnost stážovat a vyzkoušet si prakticky něco ze svého oboru v jiném prostředí,  potýkat se s výzvami přicházejícími s odlišným jazykem (a že přízvuk v hrabství Kerry není k porozumění z těch nejsnazších!) i s poněkud odlišnou kulturou práce. Studenti měli úžasnou příležitost doslova nahlédnout do kuchyně irských domácností, v nichž byli celé dva týdny ubytováni.

Vzhledem k velmi pozitivním zpětným reakcím od mentorů z jednotlivých firem, kteří dohlíželi na plnění pracovních povinností, a rovněž od některých hostitelských rodin můžeme s klidným svědomím říci, že se jednalo o výjezd zdařilý. Erasmus+ splnil svůj záměr, ba možná docílil něčeho víc. Mohli jsme to vycítit i z vyjádření typu: "Pane učiteli, můžu tady zůstat?"

Kontakty

Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště řemesel Kutná Hora

Čáslavská 202, 284 01 Kutná Hora

Elektronická podatelna: sockhkr-s.cz

Telefon: +420 327 533 411
Fax: +420 327 513 261

Email: infososkh.cz

 

Ruku v ruce s praxí

Našim žákům zajišťujeme teoretickou výuku i odborný výcvik. Velkou výhodou naší školy je spojení maturitních, učebních a nástavbových oborů do jednoho celku. Žák, který si ukousl velké sousto a nestačí na náročné maturitní studium, může bez problémů přejít do oboru s výučním listem. Naopak vyučení, kteří chtějí získat i maturitu, mohou u nás pokračovat v nástavbovém studiu.

partnervideo

©2024 SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora. All Rights Reserved.

Search