POP s Francií

2019 1016 FrancieNaše škola zahájila novou etapu podpory učebních oborů. Jako šestý v pořadí, ale první pro učňovské

– nematuritní obory, úspěšně získala grant Erasmus+ projekt zaměřený na řemesla a škola uvítala první ´vyslance´ francouzských partnerů v týdnu od 14. do 18.10.2019. Projekt navazuje na eTwinningovou aktivitu POP: Past and Present of Our Professions, tedy minulost a budoucnost našich profesí.

Celý týden návštěvy utekl jako voda. Po počátečním ostychu, který rychle opadnul, žáci i učitelé živě komunikovali s využitím anglického jazyka. Po oficiálním uvítání si žáci vzájemně představili své školy prostřednictvím předem připravených prezentací a ze spolupráce ´na dálku´ přešli na přímou prezentaci svých oborů, které se na naší škole vyučují. Čeští žáci návštěvu prováděli po jednotlivých pracovištích, nechali hosty nahlédnout do tříd, kosmetického i kadeřnického salónu, truhlářské dílny, zámečnické dílny, elektrodílen. Zedníci a pokrývači předvedli svou zručnost na připravených modelech, truhláři ukázali, jak zruční jsou v práci se dřevem, v elektrodílnách si hosté sletovali jednoduchý elektrický obvod, v zámečnické dílně si vyzkoušeli práci s kovem. Naši žáci doprovázeli návštěvu i v odpoledních hodinách, zahráli si společně florbal, navštívili významné památky Kutné Hory, např. chrám sv. Barbory, stříbrné doly atd., podívali se společně i do okolních měst, Čáslavi, Poděbrad. Celá skupina byla s návštěvou velmi spokojena a těší se na další setkání.

Kontakty

Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště řemesel Kutná Hora

Čáslavská 202, 284 01 Kutná Hora

Elektronická podatelna: sockhkr-s.cz

Telefon: +420 327 533 411
Fax: +420 327 513 261

Email: infososkh.cz

 

Ruku v ruce s praxí

Našim žákům zajišťujeme teoretickou výuku i odborný výcvik. Velkou výhodou naší školy je spojení maturitních, učebních a nástavbových oborů do jednoho celku. Žák, který si ukousl velké sousto a nestačí na náročné maturitní studium, může bez problémů přejít do oboru s výučním listem. Naopak vyučení, kteří chtějí získat i maturitu, mohou u nás pokračovat v nástavbovém studiu.

partnervideo

©2024 SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora. All Rights Reserved.

Search