Řemesla mezinárodně: Niort v Kutné Hoře

2019 1204 francouziDruhá návštěva francouzské partnerské školy proběhla v posledním listopadovém týdnu. Tentokrát

přijela 20-ti členná skupina a v doprovodu našich žáků absolvovala připravený bohatý program. Našel se v něm prostor jak na oficiální přivítání vedením naší školy, přijetí místostarostou p. Vítem Šnajdrem v reprezentativních prostorách Vlašského dvora, tak na  společnou práci žáků na projektu, praktické činnosti v dílnách i odborné a kulturně-poznávací exkurze a sociálně- sportovní aktivity. Všichni zvládli nabitý program bravurně a každý si v něm našel svého favorita. Pro některé jím byla návštěva kutnohorské biolektrárny, závodu Škoda v Mladé Boleslavi či Národního technického muzea v Praze, pro jiné Den otevřených dveří, apod.  Počáteční obavy z komunikace v angličtině rychle mizely a na konci týdne všichni zaznamenali pokrok při používání cizího jazyka v reálných situacích. Přátelská atmosféra vyzařuje i z následujících fotografií. Bylo nám spolu dobře a těšíme se na další setkání. Tentokrát se na zahraniční cestu vydá česká skupina. Tři měsíce zbývající do března 2020 vyplníme spoluprací na dálku, kterou nám umožňují moderní technologie.  

Kontakty

Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště řemesel Kutná Hora

Čáslavská 202, 284 01 Kutná Hora

Elektronická podatelna: sockhkr-s.cz

Telefon: +420 327 533 411
Fax: +420 327 513 261

Email: infososkh.cz

 

Ruku v ruce s praxí

Našim žákům zajišťujeme teoretickou výuku i odborný výcvik. Velkou výhodou naší školy je spojení maturitních, učebních a nástavbových oborů do jednoho celku. Žák, který si ukousl velké sousto a nestačí na náročné maturitní studium, může bez problémů přejít do oboru s výučním listem. Naopak vyučení, kteří chtějí získat i maturitu, mohou u nás pokračovat v nástavbovém studiu.

partnervideo

©2024 SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora. All Rights Reserved.

Search