Úspěšný návrat z irského Tralee

V neděli 1. 12. 2019 v podvečerních hodinách se vrátila skupina 20 studentů naší školy z dvoutýdenního pracovního pobytu v irském městě Tralee.
Pro řadu studentů nebylo snadné místo opustit bez dlouhého loučení s irskými hostitelskými rodinami a věřte, že ukápla i nejedna slza. O čem to svědčí? Studenti se nejenom rychle dokázali sžít s irským prostředím a neuvěřitelně přátelskými Iry, ale také se velmi dobře zapojili do práce v irských firmách.
Ale nejenom prací živ jest člověk. Studenti si každý den užívali volných odpolední a podvečerů a objevovali s nasazením správných turistů kouzelná místa městečka Tralee. Tralee je hlavní město hrabství Kerry, v jihozápadní části Irska a leží na severní straně pevninské šíje poloostrova Dingle.
Zpestřením byl večer věnovaný nácviku irských tanců pod vedením Lily Lundon.
Nedělní výlet s názvem Ring o Kerry (okružní výlet po hrabství Kerry viz https://magazin.travelportal.cz/2017/10/27/ring-of-kerry-irsky-okruh/) nám trochu pokazilo deštivé počasí, ale i tak jsme si užili úchvatné přírodní scenérie poloostrova Iveragh. Výlet byl zakončen v Killarney, nádherném historickém městě (https://commons.wikimedia.org/wiki/Killarney).
A co dodat? Stáže v zahraničí otevírají nové obzory, posouvají osobnostní i profesní kompetence studentů a získané osvědčení o absolvování praxe v zahraničí zvyšuje hodnotu studentů na pracovním trhu. Přejme tedy studentům, kteří stáže absolvovali, aby z nich vytěžili maximum pro svůj osobní i pracovní život.
Good by Érie!

Kontakty

Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště řemesel Kutná Hora

Čáslavská 202, 284 01 Kutná Hora

Elektronická podatelna: sockhkr-s.cz

Telefon: +420 327 533 411
Fax: +420 327 513 261

Email: infososkh.cz

 

Ruku v ruce s praxí

Našim žákům zajišťujeme teoretickou výuku i odborný výcvik. Velkou výhodou naší školy je spojení maturitních, učebních a nástavbových oborů do jednoho celku. Žák, který si ukousl velké sousto a nestačí na náročné maturitní studium, může bez problémů přejít do oboru s výučním listem. Naopak vyučení, kteří chtějí získat i maturitu, mohou u nás pokračovat v nástavbovém studiu.

partnervideo

©2024 SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora. All Rights Reserved.

Search